Mimovládky: Daňové úniky by mali byť prioritou pre kandidátov do EP

Foto: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zástupcovia mimovládnych organizácií z celej Európy, vrátane Francúzska, Veľkej Británie a Španielska, v stredu (30. apríla) demonštrovali pred budovou europarlamentu, aby upozornili na to, že vyhýbanie sa korporátnym daniam vyprázdňuje nielen vrecká európskych daňových poplatníkov, ale aj rozpočty rozvojových krajín.

„Je veľmi smutné, že európska spoločnosť v časoch zavádzania úsporných opatrení prichádza o bilión eur ročne v dôsledku daňových únikov,“ povedala Tove Maria Ryding, daňová koordinátorka Európskej siete venujúcej sa otázkam zadlženosti a rozvojových financií (Eurodad).

Podľa správy skupiny európskych mimovládnych organizácií Concord chudobné krajiny kvôli daňovým únikom európskych spoločností prišli minulý rok najmenej o 74 miliárd eur.

Mimovládne organizácie v rámci kampane poslali dotazník všetkým hlavným politickým zoskupeniam. Navštevujú tiež predvolebné mítingy, na ktorých sa kandidátov pýtajú na ich názory na platenie daní zo strany nadnárodných spoločností. Voľby do Európskeho parlamentu sa v krajinách Únie budú konať v čase od 22. do 25. mája.

„Riešenie tohto problému musí byť pre kandidátov top prioritou. Teraz je ten správny čas, aby sme prinútili nadnárodné spoločnosti platiť spravodlivý diel daní,“ povedala Ryding.

Fran Witt z britskej organizácie Christian Aid uviedol: „Dúfame, že Británia si zvolí poslancov do EP, ktorí budú ochotní urobiť tému daňových únikov nadnárodných spoločností a finančnej transparentnosti prioritnou v agende EP pre nasledujúcich päť rokov.“

Decembrová správa Eurodadu – Jednou rukou dávať a druhou brať – konštatuje, že vlády nie sú úspešné pri zabezpečení dostatočnej úrovne daňovej transparentnosti. Žiadna vláda neimplementovala v plnej miere požiadavky pre nadnárodné spoločnosti o daňovom reportingu podľa krajín a údaje, ktoré si vlády vymieňajú medzi sebou sú len zriedkavo prístupné verejnosti.

Anne-Sophie Simpere z francúzskeho Oxfam argumentuje, že európska úroveň regulácie, ktorá by prinútila nadnárodné spoločnosti poskytovať finančné informácie podľa krajín v celej Európe by mohla viesť k väčšej transparentnosti. Daňové vykazovanie by mohlo obsahovať údaje o daniach, podpore a aktivitách spoločností v každej krajine, kde majú zastúpenie.

Francúzska vláda síce tvrdí, že je za takéto opatrenie, dodáva Simpere, ale v tomto smere vôbec nekoná a čaká, kým nezíska podporu od ďalších vlád a politikov v Európe.

V októbri minulého roku sa Británia stala prvou krajinou v EÚ, ktorá zaviedla povinný verejný register skutočných vlastníkov firiem ako súčasť rázneho boja proti vyhýbaniu sa daňovým únikom. Zo strany zástupcov mimovládok však zaznela výzva, aby Británia zahrnula do registra aj kartelové spoločnosti.

Martin Schulz (S&D), predseda EP a kandidát na predsedu Európskej komisie, uviedol, že odhalenia daňových únikov veľkých spoločností viedli k strate dôvery u európskej verejnosti.

Ak by daňové zákony neboli transparentné, mohlo by to podľa slov Schulza vyvolať „veľmi vážne sociálne problémy“ v Európe.

Jeho hlavný rival Jean-Claude Juncker (EPP) bol premiérom Luxemburska v čase, keď sa krajina dohodla na automatickej výmene informácií o bankových údajoch od roku 2015. Luxemburg k dohode pristúpil po rastúcom medzinárodného tlaku.

Zástupcovia mimovládok uznávajú, že Európsky parlament dosiahol určité pozitíva v tejto oblasti, avšak chcú, aby v tejto práci pokračoval aj po voľbách.

Európska komisia poukazuje na to, že EÚ minulý rok schválila legislatívu o reportingu podľa krajín, ktorá požaduje od veľkých spoločností v ťažobnom priemysle, aby zverejnili príspevky od vlád, ktoré presiahli výšku 100 000 eur.

EÚ je jediným regiónom sveta, ktorý sa právne zaviazal k tzv. súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD), Únia tak urobila v roku 2009 v Lisabonskej zmluve. Podľa PCD by ciele rozvojovej spolupráce nemali byť podkopávané žiadnu inou politiku EÚ či už o klimatických zmenách, obchode, energetike, poľnohospodárske, migrácii či finančnej oblasti.

Eurokomisár pre rozvoj Andris Piebalgs povedal, že PCD bola prioritou od začiatku jeho mandátu, avšak priznal, že uviesť ju do života nebola ľahká úloha.