Minimálne ceny cigariet sú protizákonné

Krátka správa:

Rakúsko a Írsko uplatňujú na svojom trhu minimálnu cenu cigariet, čím porušujú komunitárne právo. Európska komisia opiera svoje tvrdenie o rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktorý  bude prípady oboch krajín prejednávať.

Európsky súd už v roku 1998 rozhodol, že Grécko stanovením minimálnych predajných cien cigariet porušilo európsku legislatívu. Súd vyhlásil, že spotrebné dane na tabak sú dostatočný nástroj na ochranu zdravia spotrebiteľov. Rovnako rozhodol aj v prípade Francúzska. Dodal, že stanovenie minimálnych cien je nielen neopodstatnené, ale zároveň narúša slobodu predajcov a výrobcov stanovovať slobodne svoje ceny.

Európska komisia preto tvrdí, že krajiny majú bojovať proti fajčeniu zvyšovaním daňového zaťaženia. Stanovovanie minimálnej ceny “narúša súťaž na trhu a prináša výhody iba výrobcom, ktorí si takto zaisťujú zisk,” uvádza EK v tlačovej správe.

Komisia plne podporuje iniciatívy členských štátov na obmedzovanie spotreby tabaku. Mali by sa však sústrediť najmä na zvyšovanie spotrebných daní.

Brusel upozornil Rakúsko aj Írsko z porušovania EÚ legislatívy ešte v júli 2007. Krajiny však neurobili žiadnu nápravu a preto EK posunula záležitosť na Európsky súdny dvor. Naopak Belgicko, ktoré uplatňovalo rovnakú politiku, reagovalo na výhrady komisie a minimálnu cenu cigariet zrušilo.