Ministri sa dohodli na znížení DPH

Zdroj: Phillip Ingham, www.creativecommons.org

Pozadie:

Európske pravidlá pre daň z pridanej hodnoty, obsiahnuté v Smernici o DPH z roku 2006, stanovujú jej minimálnu sadzbu na 15%. Znížená 5-percentná sadzba môže byť uplatnená na vybrané tovary a služby – ako lieky, pracovne intenzívne služby, vrátane renovácie obytných domov, upratovania či kaderníckych služieb.

Avšak pre lokálne služby nie všetky krajiny môžu uplatniť redukovanú sadzbu na tie isté produkty. Komisár pre dane László Kovács v júli navrhol, aby všade vyberali rovnakú daň na tie isté služby, aby sa zmazali cenové rozdiely v jednotlivých členských štátoch.

Otázky:

„Dokázali sme hovoriť spoločným európskym jazykom, aj keď sú v hre aj silné národné záujmy,“ povedal minister financií ČR Miroslav Kalousek v mene českého predsedníctva. Dohoda je súčasťou širšieho balíka, ktorý ma pomôcť najmä menším firmám s lokálnou pôsobnosťou.

Všetky európske daňové záležitosti si vyžadujú jednotu, a to viedlo k desať rokov trvajúcim vyjednávaniam, ktoré nakoniec skončili ústupkami pre niektoré krajiny na oplátku za ich podporu. Cyprus bude môcť zachovať nižšie daňové odvody za plynové fľaše, Portugalsko za poplatky za prechod mostom, Švédsko za audioknihy a Veľká Británia za tzv. mechanizmus prenosu daňovej povinnosti na podniky, ktoré nadobúdajú určitý tovar alebo službu v snahe o zabránenie podvodom s DPH.

Členské štáty budú môcť znížiť 15-percentnú DPH na 5 % na služby, ktoré sú súčasťou dohody. Francúzsko sa dlho snaží presadiť sadzbu nižšiu ako 15 % na jedlá v reštauráciách, aby tak splnili volebné sľuby prezidenta Nicolasa Sarkozyho. „Výsledkom diskusií je, že pohostinstvá budú môcť využívať redukovanú DPH,“ povedala francúzska ministerka hospodárstva počas tlačovej konferencie.

Vo Francúzsku je 112 tisíc reštaurácií, 24 tisíc reštaurácií spojených s kaviarňou, ktoré sú súčasťou hotelov a 41 tisíc samostatných kaviarní. Podľa analytikov z Royal Bank of Scotland aplikovaním redukovanej sadzby DPH sa zníži francúzska inflácia o 25 až 40 bodov na podobnú úroveň ako má Nemecko, ktoré nižšiu DPH nepoužije.

Červená pre „zelené produkty“

Podľa dohody sa v najbližšej dobe už o ďalšom znižovaní DPH diskutovať nebude. Nemecko, spolu s Bulharsko, Dánskom, Estónskom a Litvou v spoločnom stanovisku vyzvali ostatné členské štáty, aby boli zdržanlivé, pretože opakovaná redukcia by mohla poškodiť verejné financie. Nemecko získalo podporu Francúzska v snahe o zabránenie podobných opatrení v budúcnosti.

Donedávna Francúzsko a Veľká Británia vyzývali komisára Kovácsa, aby tento rok navrhol redukovanú sadzbu DPH na energeticky efektívne produkty, no podľa jeho slov Komisia bude musieť tento krok dôkladne zvážiť.

„Mnohé členské štáty teraz naznačili, že nechcú ďalej diskutovať o znižovaní DPH,“ povedal Kovács. Ministri financií z Maďarska, Rakúska a Lotyšska povedali, že budú ešte potrebovať definitívne schválenie ich vlád, no český minister Kalousek neočakáva, že to bude problém.

Pozície:

Český minister financií Miroslav Kalousek povedal, že šesť štátov chce vyhlásenie, ktoré sa pripojí k dohode o zelenej DPH, že sa nebude ďalej diskutovať o redukcii DPH. „Možno by trvalo dlhšie, kým by sme dospeli k dohode, keby nebola kríza. Teraz hľadáme spôsoby ako podporiť zamestnanosť. Treba si uvedomiť, že sektory, ktoré môžu využiť nižšiu DPH (reštaurácie, kaderníctva, oprava nehnuteľností) vytvárajú mnoho pracovných miest.“

Komisár pre dane László Kovács poznamenal, že dohoda o skončení diskusií je nespravodlivá voči návrhu o „zelenej DPH“.

Európska konfederácia stavbárov (EBC) tvrdí, že redukcia DPH je najlepší spôsob ako pomôcť robotníkom a tvorbe pracovných miest v konštrukčnom sektore.