Ministri sa na zvýšení spotrebných daní z tabaku nedohodli

Ministri diskutovali o plnení rozhodnutí z aprílového summitu G20 v Londýne a zhodli sa na potrebe urýchlene dokončiť proces zvýšenia zdrojov Medzinárodného menového fondu. Rovnako chcú v najbližšej dobe pripraviť spoločné stanovisko EÚ pred septembrovým stretnutím v USA.

Rada ECOFIN schválila nariadenie, ktorým sa zdvojnásobuje strop pri poskytovaní strednodobej finančnej pomoci členským štátom mimo eurozóny, ktorým budú môcť poskytnúť pôžičky do výšky 50 miliárd eur. Pomoc v súvislosti s hospodárskou krízou doteraz dostalo Maďarsko a Lotyšsko. Ministri teraz schválil podporu Rumunsku v objeme 5 miliárd eur.

Zásadné otázky sa týkali daňovej politiky. Ministri diskutovali o zmenách smernice o spotrebných daniach z tabakových výrobkov, najmä o zvýšení minimálnych sadzieb a redefinovaní tabakových výrobkov. Pre rozdielne pozície členských štátov k dohode nedospeli. Okrem toho sa Rada zaoberala správou daní a bojom proti daňovým únikom. Ministri schválili novelu smernice o DPH, ktorá členským štátom umožňuje aplikovať zníženú sadzbu DPH na služby náročné na ľudskú prácu (na tejto možnosti sa dohodli už v marci).

Komisia Rade ECOFIN predložila prvý návrh rozpočtu EÚ na rok 2010, čím sa zahájila rozpočtová procedúra na nasledujúci rok.