MMF prechádza do pokrízového módu

Kým na jednej strane trvá na tom, že je príliš skoro prestať so stimuláciou, ktorá viedla ku krehkej obnove, MMF naznačil, že je pripravený skoncipovať konkrétne pokrízové stratégie.

Dominique Strauss-Kahn, výkonný riaditeľ inštitúcie, o pláne povedal, že je síce ambiciózny, no nie nedosiahnuteľný.

MMF si za svoju hlavnú prioritu na najbližšie mesiace stanovil vytvoriť súbor princípov, ktoré zaistia metodický a koordinovaný ústup od fiškálnych, menových a finančných stimulov. Kompletný rámec by mal zverejniť v januári, v rámci ktorého objasní princípy fiškálneho vyrovnania, pozíciu daňovej politiky vo fiškálnej konsolidácii a tiež opatrenia na riešenie fiškálnych problémov súvisiacich so starnúcou populáciou.

„Základnou otázkou je, či je fond dostatočne vybavený na to, aby mohol byť efektívnym poručníkom svetovej makroekonomickej a finančnej stability,“ skonštatoval Reza Moghadam, šéf oddelenia MMF pre stratégie.

Fond sa teda chopil svojej roly pomáhať skupine štátov G20 pri koncipovaní pokrízových stratégii a odhadovaní ich dôsledkov. V najbližších mesiacoch by sa zároveň mali začať citlivé vyjednávania s členskými štátmi o väčších právomociach rýchlo rozvíjajúcim sa mocnostiam (Čína).

V septembri sa lídri totiž dohodli, že 5 % hlasovacích práv prejde na rozvojové krajiny. Podľa Moghadama je zmena rovnováhy síl v rámci MMF potrebná pre zefektívnenie činnosti a posilnenie pozície relevantného hráča. Členské krajiny sa dohodli, že vyjednávania uzavrú najneskôr do januára 2011.

(EurActiv/Reuters)