Na colniciach vlani zadržali 118 miliónov falzifikátov

foto: obchod značky Louis Vuitton na Piatej Avenue v New Yorku, zdroj: flickr

Podľa výročnej správy Komisie o colnom presadzovaní práv duševného vlastníctva v EÚ v roku 2009 colné úrady pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva zasahovali vo viac ako 43 tisícoch prípadov. Zadržaných pritom bolo 118 miliónov predmetov. Exekutíva upozorňuje, že počet falzifikátov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil.

Rozdiel je však v tom, že kým v minulosti išlo najmä o luxusný tovar, v súčasnosti ide čoraz častejšie o predmety dennej spotreby. Z najfrekventovanejšie zadržaných kategórií predstavovali cigarety 19 %, ostatné tabakové výrobky 16 %, značkový tovar 13 % a lieky 10 %.

„Ako zdôrazňuje stratégia EÚ 2020, ochrana práv duševného vlastníctva je kľúčom na podporu výskumu, inovácií a vytváraniu pracovných miest v Európe. Účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je tiež nevyhnutnou súčasťou ochrany zdravia a bezpečnosti občanov EÚ, pretože niektoré falšované výrobky (ako sú potraviny, výrobky starostlivosti o telo a predmety pre deti), ktoré sú produkované v neregulovanom prostredí, môžu predstavovať vážne ohrozenie,“ upozorňuje Komisia.

Väčšina výrobkov (64 % z celkového počtu zadržaných predmetov) pochádzala z Číny. V špecifických kategóriách boli hlavným zdrojom najmä Egypt a Spojené arabské emiráty. Viac ako 77 % zadržaných výrobkov zničili alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva.