Na dane sa zameria nová pracovná skupina

Zdroj: ec.europa.eu

Nová pracovná skupina zložená zo zástupcov ministrov financií EÚ na čele s komisárom pre dane Algridasom Šemetom dnes prvýkrát diskutuje o dôležitých otázkach týkajúcich sa koordinácie daňovej politiky v EÚ.

„Koordinácia daňovej politiky má pre opätovné vybudovanie silného a odolného hospodárstva v EÚ zásadný význam. Pracovná skupina pre daňovú politiku rozhodujúcou mierou prispeje k tomu, že sa daňové politiky členských štátov budú dopĺňať, a nie si protirečiť, ako aj k tomu, že na úrovni EÚ sa prijmú správne opatrenia na podporu rastu a prosperity,“  uviedol Šemeta. Vytvorenie skupiny patrilo medzi jednu z komisárových priorít.

Skupina sa bude totiž zaoberať otázkou ako môže zdaňovanie prispieť k silnejšiemu vnútornému trhu, rastu a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a k ekologickému hospodárstvu. Zároveň je aj fórom pre hlbšiu diskusiu o prioritných témach na európskej úrovni či už ide o zdaňovanie finančného sektora, jednotný konsolidovaný základ na výpočet dane z príjmu právnických osôb či novú stratégiu v oblasti DPH.

Dnes budú členovia skupiny hľadať spoločné stanovisko k odporúčaniam bývalého komisára Maria Montiho na oživenie vnútorného trhu. Okrem toho budú hľadať spôsoby ako odbúrať prekážky a riešenia problémov v oblasti dane z príjmov právnických osôb, spotrebnej a environmentálnej dane. Pozornosť budú venovať aj spôsobu, ktorým  by koordinácia daňovej politiky mohla lepšie prispieť k daňovej konsolidácii a k zlepšeniu účinnosti národných stratégií.

Šemetova skupina sa sústredí aj na zdaňovanie finančného sektora, pričom bude zohľadňovať balík odporúčaní, ktorý minulý týždeň predložila Európska komisia. Exekutíva odporučila, aby sa na európskej úrovni zaviedla daň z finančných aktivít. Opustila teda dlhodobo presadzovanú daň z finančných transakcií. Odôvodnila to argumentom, že by nemala zmysel, kebyže ju nezavedú na globálnej úrovni. Transakcie by sa totiž mohli presúvať do krajín, kde by tejto dani nepodliehali (EurActiv, 07/10/2010).