Na obaloch cigariet pribudnú obrázkové zdravotné varovania

Komisár Tonio Borg a spravodajkyňa k tabakovej smernici Linda McAvanová, Autor: Zuzana Tučeková

Drvivá väčšina členov Európskeho parlamentu včera vyjadrila podporu novým pravidlám pre tabakové výrobky. Zmenou prejdú obaly cigariet, ktoré budú obsahovať obojstranné zdravotné varovania pokrývajúce dve tretiny povrchu.

V súčasnosti musia výstrahy zaberať aspoň 30 % prednej a 40 % zadnej časti škatuliek. Po novom budú zaberať 65 % prednej a zadnej strany a 50 % bočných strán. Povinne pritom pôjde o kombináciu obrázku a textu. Členské štáty sa zároveň budú môcť rozhodnúť zájsť ešte ďalej a zaviesť tzv. generické balenia cigariet, teda bez grafiky, log a atraktívnej farby podľa austrálskeho vzoru. Kroky v tomto smere zatiaľ vykonalo Írsko.

(Vzhľad budúcich škatuliek cigariet/Zdroj: Európska komisia)

Medzi návrhmi padol aj zákaz slim cigariet. Počas vyjednávaní neprešiel, budú však musieť byť balené v neatraktívnych obaloch, rovnako ako iné cigarety.

Zakázané budú cigarety s príchuťou a ochutený tabak na šúľanie. Mentolové cigarety by z pultov mali zmiznúť od roku 2020. Prísady nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov, napríklad cukor, sa budú môcť používať aj naďalej.

Zmeny ešte v marci musia potvrdiť členské štáty. Podľa očakávaní by legislatíva mala vstúpiť do platnosti v máji tohto roku a vlády budú mať potom dva roky na ich implementáciu do národných zákonov.  

Rokovania v záverečných fázach narazili na rôzne postoje členských štátov a Európskeho parlamentu k regulácii elektronických cigariet, ktoré jej doteraz nepodliehali. Členské štáty totiž žiadali, aby sa všetky elektronické cigarety s obsahom nikotínu nad 3mg/ml predávali ako liečivá. Dali by sa teda kúpiť len v lekárňach. S týmto europoslanci nesúhlasili.

Elektronické cigarety budú nakoniec regulované ako liečivá, ak ich výrobca propaguje ako pomôcku na odvykanie od fajčenia. Inak budú považované za tabakové výrobky, pričom koncentrácia nikotínu nebude môcť presiahnuť 20 mg/ml. Budú sa na ne tiež vzťahovať zdravotné varovania a rovnaké obmedzenia z hľadiska reklamy ako v prípade tabakových výrobkov.

Voči regulácii e-cigariet sa ešte aj tesne pred hlasovaním ohradil líder skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov Martin Callanan, podľa ktorého je  daná legislatíva príliš normatívna a bude viesť k tomu, že sa užívateľa budú vracať späť k škodlivejšiemu tabaku.

Spravodajkyňa k smernici Linda McAvanová (S&D, Veľká Británia) po hlasovaní vyhlásila, že nové pravidlá znemožnia, aby ďalšia generácia začala fajčiť. „Prvýkrát budú naprieč EÚ na všetkých obaloch cigariet veľké varovania, zavádzajúce produkty, ktoré majú deti prilákať k fajčeniu, budú stiahnuté z trhu a elektronické cigarety začnú podliehať regulácii,“ poukázala.

„O dva roky bude Európa svetovým lídrom v kontrole tabaku,“ dodala a zároveň vysvetlila, že napriek kritike, že sa EÚ často s reguláciou ponáhľa, v skutočnosti v tejto oblasti zaostáva, pretože má vyšší podiel fajčiarov ako mnohé rozvojové krajiny a v niektorých členských štátoch sa zvýšil počet fajčiacich detí.

Cieľom legislatívy je teda znížiť počet fajčiarov o 2 % v priebehu najbližších piatich rokov a tiež zabezpečiť, aby tabakové produkty vyzerali a chutili ako tabakové produkty. Ako poukázal komisár zodpovedný za zdravie Tonio Borg, aj v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa dajú zakúpiť cigarety v balení v tvare parfumu. Nové pravidlá majú odradiť mladých od fajčenia, pretože podľa exekutívy väčšina fajčiarov začína vo veku menej ako 25 rokov a 22 % dokonca ešte predtým ako dosiahnu 18 rokov.

Diskusie o tabakovej smernici od začiatku vyvolávali veľký rozruch. Verejná konzultácia k možnej revízii smernice o tabakových výrobkoch začala ešte v septembri 2010 . Mala obrovský ohlas, pričom Komisia zaznamenala 85 tisíc príspevkov, čo je historicky najviac.

Revidované znenie zverejnila v decembri 2012 a inštitúcie kompromis dosiahli po zložitých vyjednávaniach v decembri 2013, takmer presne rok po predložení návrhu. Komisár Borg upozornil, že len v EÚ ročne na choroby v dôsledku fajčenia zomiera 700 tisíc ľudí. Kritizoval argument niektorých europoslancov a vlád, že ak sa bude presadzovať kontrola tabaku a zníži sa počet fajčiarov, bude to viesť k strate pracovných miest. „To by znamenalo, že ako komisár pre zdravie by som mal propagovať fajčenie, aby som zvýšil počet pracovných miest,“ poznamenal.

Podľa jeho slov je možné jednak kontrolovať tabak, čo je medzinárodnou povinnosťou členských štátov na základe konvencie Svetovej zdravotníckej organizácie, a zároveň udržať súčasnú úroveň pracovných miest. „Členské štáty budú mať viac zdrojov pre investície, ktoré nebudú musieť vynaložiť na náklady za liečenie chorôb v dôsledku fajčenia, ak počet fajčiarov klesne. A jednotliví bývalí fajčiari ušetrené peniaze minú v iných odvetviach ekonomiky, takže môžeme vytvoriť ešte viac pracovných miest,“ uzavrel.

Pozície:

Karl-Heinz Florenz (EĽS, Nemecko), zodpovedný za tabakovú smernicu v rámci skupiny Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente: „Tabak nie je každodenný tovar. Urobili sme to, čo od nás ľudia očakávali. Sprísnili sme tabakovú legislatívu, aby sme zaistili maximálnu ochranu zdravia.“

Alajos Mészáros (EĽS, SMK): "Novú podobu regulácie tabakových výrobkov považujem za mimoriadne pozitívny krok v oblasti prevencie závislostí a výskytu civilizačných ochorení spôsobených fajčením. Zdravotné varovania budú pokrývať 65% balenia cigariet, co je akceptovatelné. Podľa môjho názoru,  rozhodnutie o regulácií elektronických cigariet buď ako liečiv alebo ako tabakových výrobkov,  je takisto správnym rozhodnutím. Som presvedčený, že prijaté opatrenia ovplyvnia ako potenciálnych tak aj aktívnych  fajčiarov, čo v značnej miere prispeje k ozdraveniu populácie a zabraní pašovaniu tabakových výrobkov, ktorých zlá kvalita znamená ďalšie riziko pre fajčiarov."

Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D): "Na choroby súvisiace s fajčením zomiera v EÚ každoročne viac ako 700.000 ľudí. Revidovaná tabaková smernica je tak vďaka svojím ambicióznym cieľom predovšetkým o zachraňovaní ľudských životov. Zdôrazniť je potrebné aj to, že sa snaží znížiť atraktivitu fajčenia medzi mládežou.“

Katarína Neveďalová (Smer-SD, S&D): "Vítam, že snahou novej smernice o tabakových výrobkoch je odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť. Podporujem aj prísnejšiu reguláciu rôznych typovo zavádzajúcich obalov, avšak musíme myslieť aj na nebezpečenstvo falšovania ktoré spôsobuje Slovensku značné finančné straty."

Monika Smolková (Smer-SD, S&D): "Štatistiky sú alarmujúce. Fajčenie ročne zabíja v EÚ okolo 700.000 ľudí, 70% fajčiarov začína s fajčením pred dovŕšením dospelosti. Preto je načase sprísniť pravidlá a zakázať príchute cigariet a prídavné látky. Aj keď tabakové spoločnosti budú tlačiť na zmiernenie smerníc, musíme byť nekompromisní a mať na zreteli zdravie ľudí."

Skupina Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE): „Podporujeme finálnu dohodu o tabakovej smernici ako vyvážený prístup k zlepšeniu zdravotných vyhliadok všetkých občanov EÚ. Veríme, že táto legislatíva dosiahne primárny cieľ, ktorým je ochrana mladých pred tým, aby začali fajčiť. Naša skupina dosiahla významný pokrok pri nových pravidlách pre e-cigarety, ktoré nebudú regulované ako medicínske produkty, ale ako spotrebiteľské produkty, ktoré môžu fajčiarom pomôcť prestať fajčiť. Nanešťastie, niektoré ochranné opatrenia, ktoré požadovali členské štáty, sú nadmerné.“