Na Slovensku začala verejná diskusia o dlhovej brzde

Zdroj: Flickr, CC

Podľa návrhu by neúmernej zadlženosti Slovenska mali zabrániť dlhová brzda, nezávislá rada pre rozpočtovú zodpovednosť, striktnejšie pravidlá transparentnosti a ďalšie fiškálne pravidlá, ktoré budú špecifikované v príslušných zákonoch. „Prijatím zákona by sa výrazne obmedzil priestor na presúvanie neúmerného finančného bremena na budúce generácie,“ tvrdí expertná skupina zložená zo zástupcov všetkých parlamentných strán, ktorá návrh predstavila.

Mechanizmus je založený na koncepte čistého bohatstva, ktorý ešte bude treba sfinalizovať. Navrhovaná úroveň dlhovej brzdy je 60 % HDP (čiže strop podľa Paktu stability a rastu). Postupne by sa mala znižovať na 50 % HDP. „Vyšší navrhovaný počiatočný limit vychádza predovšetkým z veľkej neistoty ohľadom strednodobého ekonomického vývoja v eurozóne,“ tvrdí expertná skupina.

Súčasťou brzdy sú ochranné zóny, ktoré aktivujú opatrenia na zníženie dlhu ešte pred dosiahnutím stropu. Počíta sa aj so sankciami na viacerých úrovniach – počnúc vysvetľujúcim listom ministra financií, požiadavkou vyrovnaného rozpočtu až po návrh na vyslovenie dôvery vláde v krajných prípadoch. Okrem toho má mechanizmus tri únikové klauzuly v prípade veľkej recesie, záchrany bankového sektora a živelnej pohromy.

Transparentnosť rozpočtového procesu by malo posilniť vytvorenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Jej úlohou by bolo každoročne vypracovávať správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, hodnotiť plnenie rozpočtových pravidiel v predchádzajúcom roku a sledovať aktuálny vývoj v hospodárení Slovenska. Nová inštitúcia by mala vypracovávať aj nezávislé stanoviská ku kľúčovým legislatívnym návrhom.

Rada by mala mať troch členov volených na sedem rokov bez možnosti opakovania mandátu a podporný analytický tím. Financovaná by bola z rozpočtu Národnej banky Slovenska.

Verejná diskusia k návrhu by mala prebiehať do konca októbra. Podľa očakávaní by zákon mal vstúpiť do platnosti 1. marca 2012.