Návrh na oživenie jednotného trhu EÚ je skoro hotový

Jednotný trh a jeho štyri slobody pre pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu sú jednou z najväčších konkurenčných výhod Európskej únie. V posledných rokoch iniciatívy na jeho zefektívnenie spomalili a európski lídri tlačia na jeho oživenie, aby ekonomika mohla využiť celý svoj potenciál. V októbri 2009 predseda Komisie José Manuel Barroso poveril bývalého komisára Maria Montiho vypracovaním správy o budúcnosti jednotného trhu, ktorú zverejnil v máji.

Návrh Komisie na oživenie jednotného trhu obsahuje zhruba 30 iniciatív týkajúcich sa napríklad novej legislatívy v oblastí daní, pašovania či pomoci malým podnikom. Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier stál na čele miniskupiny deviatich komisárov, ktorí sa v júni dvakrát stretli, aby obsah dokončili. Finálny dokument predložia 6. októbra.

Barnier v júli naznačil, že bude obsahovať aj pravidlá týkajúce sa prekladov patentov a tiež by mal by sa čiastočne prekrývať so Zákonom o malých a stredných podnikoch a budúcou inovačnou stratégiou.

Komisia sľubuje konkrétny plán na oživenie jednotného trhu 25 rokov po Jednom európskom akte. Časový harmonogram pre implementáciu nových pravidiel bude do 31. decembra 2012, v deň dvadsiateho výročia vnútorného trhu.

Inšpirovaný Montiho správou

Hovorca Komisie pre EurActiv uviedol, že dokument prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených v stratégii Európa 2020, najmä v prípade vlajkových iniciatív pre inovácie a priemyselnú politiku. Inšpirovali sa aj Montiho správou, v ktorej navrhoval užšiu daňovú koordináciu, no bez plne harmonizovaného daňového systému.

Monti načrtol viacero problémov, ktoré brzdili jednotný trh. Ich vyriešenie sa stalo prioritou do roku 2012. Podľa nepublikovaného návrhu Komisie Akt pre jednotný trh venuje osobitnú pozornosť role, akú hrá päť stoviek miliónov Európanov v ekonomike EÚ. „Trhy musia pracovať pre občanov, nie naopak,“ tvrdí dokument.

Malé a stredné podniky by mali hrať kľúčovú úlohu v konečnom návrhu Komisie. Predbežné iniciatívy sa zameriavajú na lepší prístup ku kapitálu, projektom verejného obstarávania, lepšej regulácie a reformy Zákona o malých a stredných podnikoch.

Starnúce obyvateľstvo hrozba pre sociálnu trhovú ekonomiku

Pracovný dokument Komisie varuje aj pred neprehliadnuteľným rizikom, že ekonomický rast a tvorba pracovných miest v Európe bude nejaký čas stagnovať. Starnúca populácia a pokles pracovnej sily budú záťažou nielen pre európsku sociálnu trhovú ekonomiku, ale aj pre celkový systém sociálnej starostlivosti.

Komisia však zároveň poukazuje na to, že prehlbovanie a rozvoj jednotného trhu bude jedným z hlavných európskych zdrojov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.