Nemci, Briti, Francúzi: Na úniovú daň vhodný čas nie je

Európska komisia je presvedčená, že nastala správna chvíľa na spustenie diskusie o reforme príjmov do rozpočtu EÚ. Komisár zodpovedný za rozpočet Jenusz Lewandowski v pondelok v rozhovore pre Financial Times Deutschland uviedol, že keďže členské štáty musia šetriť, je čas, aby sa prehodnotil podiel medzi vlastnými zdrojmi a príspevkami krajín.

Príjmy do rozpočtu Únie totiž tradične tvoria vlastné zdroje (najmä clo z produktov dovážaných na spoločný trh), no 76 % platia vlády. Podľa Lewandowskeho to však nezodpovedá duchu európskych zmlúv a tak chce koncom septembra predstaviť návrh, ktorý bude zahŕňať aj nové vlastné zdroje. Naznačil, že by mohlo ísť o priamu daň uvalenú na európskych občanov, alebo o zdaňovanie finančných transakcií, leteckej dopravy či výnosov z aukcií emisných povoleniek.

Komisár sa v rozhovore vyjadroval optimisticky. Chystá sa na turné po európskych hlavných mestách, aby rokoval s národnými lídrami, pričom neočakáva žiadny odpor. Dane sú však jednou z najcitlivejších záležitostí v európskych diskusiách a preto netrvalo dlho a členské štáty začali odporovať.

Len pár hodín po poskytnutí rozhovoru jeho slová veľmi ostro skritizovala nemecká vláda. „Žiadosť o zavedenie úniovej dane je v rozpore so stanoviskom nemeckej vlády zdôraznenom v koaličnej dohode,“ uviedol hovorca nemeckého ministerstva financií a zároveň dodal, že vláda je proti zavedeniu európskej dane ako takej.

Proti sú aj ďalší silní hráči – Briti a Francúzi. Veľká Británia vyhlásila, že trvá na tom, aby daňová politika ostala výhradne v jej kontrole a vláda odmietla akékoľvek priame dane na financovanie rozpočtu EÚ. K nemeckému a britskému odporu sa pridali aj Francúzi, ktorí tvrdia, že snaha o zavedenie úniovej dane je zle načasovaná. Jedinou krajinou, ktorá sa zatiaľ vyjadrila v jej prospech, je Belgicko, ktoré drží polročný mandát predsedníckeho štátu EÚ.

Daň však nie je jediným "bolestivým" bodom návrhu. Reformu čaká aj Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá tvorí okolo 45 % výdavkov. Komisia chce prehodnotiť aj rabaty, ktoré si v minulosti vyjednali Nemci, Briti či Holanďania. Vďaka nim do európskej pokladnice odvádzajú menej ako by mali podľa ich podielu na HDP Únie.