Nemecký minister financií navrhuje kvázi automatické sankcie

Zdroj: TASR, AP Photo/Francois Mori

V písomnom dokumente, ktorý získala agentúra Reuters, Wolfgang Schäuble uviedol, že EÚ potrebuje silnejšiu motiváciu, ktorá by zabránila alebo napravila nadmerné deficity. Len to je podľa jeho slov spôsob, ako dosiahnuť uplatňovanie hospodárskeho riadenia v členských štátoch.

Nemecký minister financií ďalej dodal, že prístup k európskym štrukturálnym a rozvojovým fondom by mal byť podmienený schopnosťou krajín plniť podmienky Paktu stability a rastu. „Zároveň by Pakt stability a rastu mal  byť ostrejší vďaka tomu, že by sa zrýchlil proces a uvaľovanie sankcií, ktoré by mali kvázi automatický základ.“

Nemecko chce urobiť všetko pre to, aby sa už neopakovala kríza podľa vzoru Grécka a sprísnenie rozpočtových pravidiel považuje za kľúčové v tejto oblasti. „Vplyvom dôsledkov finančnej krízy a nedávnych otrasov na finančných trhov, sme si všetci uvedomili, že naším spoločným osudom je vytvoriť rámec pravidiel pre spoľahlivé fiškálne a hospodárske politiky,“ dodal minister.

V prípade členov eurozóny Schäuble zašiel ešte ďalej. Navrhol, aby v prípade, že porušia pravidlá menovej únie, na jeden rok stratili hlasovacie práva v rámci Rady EÚ.

(EurActiv/Reuters)