Nížšími daňami proti drahej rope

Komisia členským krajinám umožní poskytnúť „cielenú podporu“ chudobnejším domácnostiam (napríklad prostredníctvom daňového zvýhodnenia), aby boli schopné lepšie zvládať následky rastu cien ropy. Podmienkou je, aby boli opatrenia „dočasné, nenarúšali trh a nezabraňovali dlhodobejšiemu prispôsobeniu sa vyšším cenám energií“.

Návrh bude súčasťou širšieho balíka, ktorého detaily odhalí Komisia v najbližších dňoch. Lídri členských krajín o ňom budú diskutovať na summite 19.-20. júna. Návrhy budú obsahovať:

  • Revízia smernice o zdaňovaní energií a revízia smernice o „Euronálepke“, ktorá umožňuje členským krajinám spoplatňovať používanie ciest (návrh smernice bude predložený tento rok),
  • Správa o využití daňových zvýhodnení, vrátane zníženia DPH, pre lepšie šetrenie energiou (návrh smernice bude predĺžený na jeseň),
  • Návrh na zvýšenie transparentnosti komerčných zásob ropy (predstavený do konca roka).

Hovorca Komisie Johannes Laitenberger tiež naznačil, že európska exekutíva môže zvážiť zdanenie nadmerných ziskov, ktoré mali energetické firmy z toho, že do cien pre zákazníkov premietli náklady na povolenky CO2, pričom však tieto povolenky získali sami bezplatne.

„Prirodzene, uvažujeme o všetkých otázkach, o ktorých sa diskutuje na úrovni EÚ a v členských krajinách“, povedal Laitenberger v stredu na tlačovej konferencii Komisie.

Počas posledných pár týždňov sa snažil Brusel presvedčiť členské krajiny, aby neprijímali unáhlené kroky v snahe znížiť dopady stále drahšej ropy. Komisia napríklad odmietla návrh francúzskeho prezidenta Sarkozyho, aby členovia Únie koordinovane znížili sadzby DPH na pohonné hmoty.

Európska odpoveď na rastúce ceny ropy „má vychádzať z predpokladu, že ceny ostanú v strednodobom a dlhodobom horizonte vysoké.“
Európska komisia

Brusel zažil prednedávnom dramatické protesty európskych rybárov, vo viacerých krajinách blokujú cesty autodopravcovia. Komisia však varovala pred „slepým kruhom“ – ak sa schvália nižšie dane pre rybárov, „autodopravcovia, taxikári, a tak ďalej, všetci začnú žiadať rovnaký špeciálny prístup“. Bol by to tiež zlý signál pre producentov – že EÚ je pripravená absorbovať zvyšovanie cien na úkor daní.

Komisia navrhuje dlhodobý prístup. „Odpoveďou musí byť snaha zmeniť EÚ tak, aby bola efektívnejšia vo využívaní energie a menej závislá na fosílnych palivách“, píše sa vo vyhlásení.

„Centrálnou časťou nášho prístupu je plná implementácia návrhov Komisie v oblasti energetiky a klimatických zmien, vrátane zvýšenia energetickej diverzifikácie, bezpečnosti dodávok a energetickej efektívnosti“, povedal predseda Komisie Barroso.

Európska odpoveď na rastúce ceny ropy „má vychádzať z predpokladu, že ceny ostanú v strednodobom a dlhodobom horizonte vysoké“, tvrdí Komisia.