Nová CO2 daň na dovoz do EÚ

Krátka správa:

Dovoz z USA, Číny a ďalších krajín, ktoré nerešpektujú Kjótsky protokol, by mal byť drahší. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorú pripravuje Brusel. Firmy z neeurópskych krajín by sa museli povinne zapojiť do európskeho systému obchodovania s emisiami, čo by im prinieslo extra náklady. Informáciu priniesol Reuters a EUobserver.

Európska komisia je rozdelená v názore na novú legislatívu. Protestuje najmä komisár pre obchod Peter Mandelson. Je presvedčený, že špeciálne CO2 zaťaženie dovozu by bolo „ťažko realizovateľné a mohlo by vyvolať obchodné spory.“

Takýto scenár je vysoko pravdepodobný. Spojené štáty americké už teraz ostro odmietajú plány EK zaradiť do systému obchodovania s emisiami aj aerolínie. Ďalšie ekologické požiadavky EÚ by spor ešte viac vyostrili.

Komisia musí čeliť aj domácej opozícii. Viaceré členské štáty EÚ už napadli stanovené národné limity CO2 na Európskom súdnom dvore. Posledný prípad je Rumunsko. Nesúhlasí so znížením povolených emisií na obdobie 2008-2018 o 20%.

Návrh novej legislatívy vychádza z myšlienky francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Ten v októbri vyhlásil, že „EU by mala zvážiť špeciálne zdaňovanie dovozu z krajín, ktoré nerešpektujú Kjótsky protokol.“ Argumentoval najmä nekalou konkurenciou, ktorú takéto výrobky znamenajú pre európske firmy, ktoré sú povinne zaťažené nákladmi na rešpektovanie prísnych CO2 limitov.

Európska komisia plánuje ešte viac sprísniť súčasnú ekologickú legislatívu boja proti klimatickým zmenám. Konkrétne zmeny prinesie návrh, ktorý Brusel zverejní 23. januára.