Nová sekcia Daňová politika

Krátka správa

Jednou z horúcich európskych tém je daňová politika. Hoci patrí oblasť daní do kompetencie členských krajín, v EÚ sa postupne vytvorila istá miera daňovej harmonizácie a diskutuje sa o ďalších krokoch. Proti sebe stoja argumenty potreby určitej harmonizácie pre dotváranie jednotného európskeho trhu, a prospešnosti daňovej konkurencie, a teda daňovej suverenity, pre konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.

Intenzívna diskusia prebieha aj o podobe daňovej politiky – vplyve daní na podnikateľské prostredie v jednotlivých sektoroch, či mimoekonomických aspektoch daňovej politiky (tzv. zelené dane v doprave a energetike, ovplyvňovanie správania spotrebiteľov spotrebnými daňami na alkohol a tabakové výrobky, a pod.).

Sekciu Daňová politika sme otvorili vďaka podpore spoločnosti Philip Morris Slovakia.