Nové pravidlá o DPH v EÚ strašia start-upy

So začiatkom roka 2015 vstúpila do platnosti nová smernica EÚ pre platbu dane z priadnej hodnoty pri digitálnych tovaroch a službách ako sú napríklad elektronické knihy, hudba či telekomunikačné služby. 

Doteraz sa DPH pri digitálnom obchode platila v krajine sídla predajcu. Po novom sa bude odvádzať v krajine kupujúceho, ak je ním fyzická osoba. Firmy ako Amazon, Apple a ďalšie, predtým z daňových dôvodov realizovali svoj online predaj napríklad cez sídla v Luxembursku, ktoré má DPH na úrovni 3 %. Väčšina krajín EÚ ju má nastavenú nad 20 %.

Výmenou za súhlas so zmenou pravidiel, ktorá sa v EÚ musela prejsť jednohlasne, dostane Luxebursko za nasledujúce tri roky kompenzáciu 1,1 miliardy eur za výpadok v daňových príjmovch. Veľké trhy ako Nemecko, Veľká Británia či Španielsko očakávajú naopak významný nárast daňových príjmov z predaja digitálnych tovarov a služieb.

Vyššie ceny, vyššia náročnosť

Nízka DPH sa doteraz premietala aj do cien. Spoločnosť Amazon už avizovala, že sa zmeny v platení DPH premietnu do cien ich produktov.

Pre mikrofirmy a start-upy v EÚ to bude okrem iného znamenať zvýšenú náročnosť účtovníctva, nutnosť pátrať po krajine kupujúceho ak tento používa napríklad PayPal a nutnosť dodržiavať pravidlá o ochrane osobných údajov. 

Hoci existuje centrálny systém registrácie platcu DPH pre celú EÚ, napríklad britské firmy týmto krokom stratia nárok na výnimku, na základe ktorej sa do určitej výšky obratu nemuseli registrovať ako platcovia DPH v Británii.

Niektorí vkladajú nádej do pripravovanej úpravy jednotného digitálneho trhu, ktorá by teoreticky mohla priniesť výnimku pre malé firmy a režim diferencovanej DPH uplatňovala pri firmách ako Google či Amazon.

Daňové pravidlá pod lupou

Európska komisia momentálne skúma daňové režimy a prax všetkých členských štátov a ich súlad s pravidlami EÚ. Ide o reakciu na tzv. škandál Luxleaks, ktorý sa týka daňových rozhodnutí o preferenčnom daňovom režime, ktoré Luxembursko a ďalšie krajiny vydávali stovkám veľkých korporácií.