Nové pravidlá proti podvodom s DPH

Krátka správa:

Európska komisia pracuje od roku 2006 na spôsoboch, ako posilniť administratívnu spoluprácu členských štátov v boji proti podvodom s DPH. Komisár pre oblasť daní a ciel László Kovács predstavil hlavné návrhy Bruselu a žiada Radu ECOFIN o ich politickú podporu:

  • Lepšia a presnejšia výmena informácií z databáz členských štátov o daňovníkoch DPH
  • Spoločný postup pri registrácii daňovníkov v EÚ. Členské štáty by boli zodpovedné za daňové straty iných členských štátov, ak by boli následkom ich vlastného zanedbania pri spravovaní databázy daňovníkov.
  • Daňové autority nie sú zodpovedné len za ochranu národného výberu DPH, ale aj za výber DPH v iných členských štátoch

ECOFIN posúdi návrhy komisie na zasadaní 4. decembra. „Som mimoriadne spokojný s úrovňou diskusie medzi daňovými autoritami, podnikateľmi a komisiou o spôsobe, ako znížiť podvody na DPH. Som presvedčený, že je nevyhnutné poskytnúť národným inštitúciám efektívne nástroje na výmenu informácií, aby bol boj s daňovými podvodmi naozaj účinný,“ komentoval László Kovács návrhy EK.

Diskusia: Aké ekonomické reformy EÚ potrebuje?