Odkloniť cigarety na čierny trh bude ťažšie

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Spotrebitelia v EÚ by si mali za chvíľu všimnúť na krabičkách cigariet a tabaku na šúľanie nové kódy a bezpečnostné prvky. Úradom umožňujú vysledovať konkrétne balenia v celej dĺžke jeho dodávateľského reťazca.

Systém „lokalizácie a sledovania“ tabakových výrobkov (track and trace), ktorý sa pripravoval roky, má ešte viac sťažiť obchod s nelegálnym tabakom, pašovaným alebo falšovaným.

Príjmy z tohto druhu čierneho trhu predstavuje problém kvôli úniku daní, zdravotnému a bezpečnostnému riziko, keďže často slúžia na financovanie závažnejšej trestnej činnosti. Do nového systému sa museli registrovať všetci výrobcovia, distribútori aj koneční predajcovia.

Distribútori sa obávajú chystaného systému na sledovanie tabaku

Tvrdia, že ponesú neproporčné náklady a spomalí sa dodávateľský reťazec. Európska komisia hovorí, že o prevedení systému ešte nie je rozhodnuté.

„Bol to mimoriadne ambiciózny projekt vo veľmi obmedzenom čase, ktorý zadefinovali Európsky parlament a členské štáty, preto som veľmi rád, že systém začal fungovať“, komentoval eurokomisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Vytenis Andriukaitis.

Sledovanie a autenticita

Nový systém stojí dvoch prvkoch. Po prvé je to tzv. unikátny identifikátor, ktorý v sebe nesie informáciu o mieste a dátume výroby a destinácie tovaru. Zaznamenáva všetky pohyby produktu až po úroveň prvého maloobchodu. Má podobu opticky snímateľného média, napríklad čiarového kódu. Čítať sa dá prenosnou čítačkou alebo smartfónom.

Úradom to umožní presne identifikovať, v ktorom momente bol produkt odklonený na čierny trh. Na Slovensku je za vytváranie a vydávanie týchto identifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov zodpovedné DataCentrum.

Okrem identifikátora musia balenia obsahovať aj bezpečnostný prvok s piatimi druhmi autentifikácie, čo má brániť falšovaniu obalov cigariet. Môžu ho spĺňajú aj už existujúce kolky na obaloch cigariet a balení. Žiadne z týchto nových označení nesmie zakrývať zdravotné varovania.

Zásoby neoznačených výrobkov môžu byť dopredávané ešte rok, presnejšie do 20. mája 2020.

Systém track and trace zaviedla smernica o tabakových výrobkov z roku 2014. Reagovala tak na požiadavku Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC), ktorý žiadal systém nezávislý od tabakového priemyslu. Istá dosledovateľnosť fungovala aj doteraz, bola ale naviazaná na samotných výrobcov.