Odpočet DPH aj pre banky

Pozadie:

Na finančné služby sa vzťahuje výnimka z DPH od roku 1977. Banky a poisťovne si tak nemôžu uplatniť odpočet dane na tovary a služby, ktoré nakupujú z externého prostredia – kancelárske zariadenie, autá, služby iných agentúr a pod. Podľa Európskej komisie im tak vznikajú zbytočné náklady.

Navyše, existujúce pravidlá sa neuplatňujú rovnako vo všetkých členských štátoch. Výsledkom je narastajúci počet žalôb pred Európskym súdnym dvorom. EK chce preto novelizovať a zjednotiť európsku legislatívu DPH pre finančné služby.

Otázky:

Európska komisia navrhla zmeniť existujúcu DPH legislatívu pre finančné služby a poisťovníctvo 28. novembra. Banky a poisťovne by získali možnosť uplatňovať DPH na svoje služby a produkty. Zároveň by si mohli uplatňovať odpočet dane za tovary a služby z externého prostredia.

Takáto možnosť úspešne funguje v Belgicku, Nemecku a Francúzsku. Nedávno ju do praxe zaviedli aj Estónsko a Litva. Podľa Bruselu je výsledok vo všeobecnosti nižšie poplatky za bankové služby.

Komisia však pripúsťa, že ide o pomerne citlivú tému a získať súhlas všetkých členských štátov nebude ľahké. Národné rozpočty jednotlivých krajín by totiž prišli o časť príjmov z DPH. Komisia však tvrdí, že „výhody celkovej efektívnosti by prevýšili prípadné výpadky v príjmoch.“

Pozície:

Marcel Laznia, Slovenská banková asociácia: „V súčasnosti sú podľa zákona o DPH na Slovensku  finančné služby oslobodené od dane (§39  222/2004 Z.z.), banky sú však platcami DPH. SBA sa týmto návrhom bude zaoberať v najbližších mesiacoch. Akýkoľvek návrh, ktorý zníži náklady na DPH je pre finančné inštitúcie jednoznačne prínosom. “   

Guido Ravoet, Európska banková federácia (EBF) vyhlásil, že „návrh je prvý krok správnym smerom.“ Zároveň dodal, že „zmeny by mali ísť hlbšie v modernizácii legislatívy tak, aby dostatočne flexibilne pokryla všetky nové bankové aktivity.“

Michaela Koller, Organizácia európskeho poisťovníctva CEA: „Európski poisťovatelia vítajú návrh EK na zvýšenie právnej istoty v oblasti DPH legislatívy. Znížia sa tak náklady na nakupované položky.“

Michal Fúrik, Dexia banka Slovensko: „V sucasnosti spracovavame analyzu dosahov uvedenej smernice. Po jej schvaleni banka vycisli administrativnu narocnost zdobrovolnenia platcovstva DPH a vplyv na naklady banky.“