OECD a MMF vyzývajú k spolupráci medzi bankami a daňovými úradmi

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) koncom júla vydala analýzu v rámci, ktorej vyzýva k užšej spolupráci medzi bankami a daňovými orgánmi. Spoločne by tak mohli pomôcť v boji proti daňovým únikom.

Podporila tak myšlienku, s ktorou pred nedávnom prišiel Medzinárodný menový fond (MMF). Ten upozornil, že daňové orgány by mali krízu vnímať ako príležitosť pre tvorbu kooperatívnejších vzťahov s finančnými inštitúcimai prameniacich z dohôd s bankami či bankovými asociáciami. Podľa MMF by takto mohli dosiahnuť zlepšenie daňovej disciplíny a zamedziť únikom.

Organizácie tvrdia, že takéto kroky sú primerané a prirodzené, pretože ak sa nebude konať, vlády budú čeliť vážnym problémom, keď sa budú snažiť o nápravu rozpočtov. Kolaps bankového sektora, ktorý zažíva obrovské straty a reštrukturalizáciu, zvyšuje riziko daňových podvodov. Ide najmä o prípady, kedy sú pôžičky využívané na vyhýbanie sa odvodom alebo získanie daňových výhod.

Analýzy sa zhodli na tom, že agresívne úniky predstavujú veľkú hrozbu pre daňové systémy. Za príklad dávajú niektoré krajiny ako Veľká Británia či USA, ktoré už vytvorili schémy na zakročenie voči nespolupracujúcim finančným inštitúciám.