OECD nateraz vyprázdnila „čiernu listinu“

OECD minulý štvrtok (2. apríla) prerozdelila krajiny na „čiernu, šedú a bielu listinu“, podľa toho nakoľko boli schopné implementovať štandardy o výmene bankových informácií. Ide o súčasť stratégie skupiny G20 na boj proti daňovým rajom, nespolupracujúcim jurisdikciám a daňovým únikom.

Na „bielej listine“ figuruje okolo 40 štátov, ktoré pravidlá už plne implementovali, na „šedej“ viac ako 30 krajín, ktoré sa zaviazali k implementácii, no proces ešte neukončili. Na „čiernej“ sa ocitli štyri – Uruguaj, Kostarika, Malajzia a Filipíny ako krajiny, ktoré nepodnikli žiadne kroky.

Tlak zo strany organizácie priniesol očakávané ovocie a krajiny sa zaviazali, že v blízkom období príjmu medzinárodné štandardy. OECD ich teda presunula z „čiernej“ na „šedú“ listinu.  Podľa šéfa OECD Agela Gurríu je teraz dôležité, aby krajiny splnili to, k čomu sa zaviazali. „Prípadné sankcie budú znakom zlyhania,“ vyhlásil.

Okrem toho Írsko už vyzbieralo miliardu USD, ktoré by v opačnom prípade skončili v sieti daňových rajov a holandská vláda vyhlásila, že v súčasnosti približne 20 ľudí denne prizná, že má offshorové účty.

Otázkou však ostáva ako dlho sa OECD podarí udržať politickú podporu. O podobnú iniciatívu sa pokúšala už v čase krízy na ázijských trhoch, no bez medzinárodného pochopenia.

(EurActiv / Reuters)