OECD uvítala zmeny v pravidlách bankovom tajomstve

Pozadie:

Na stretnutí skupiny G20 v apríli v Londýne by OECD mala zverejniť list nespolupracujúcich daňových zón. Podľa OECD je zlepšenie výmeny informácií o daniach súčasťou širšej agendy na zvýšenie transparentnosti a znovunadobudnutie dôvery na finančných trhoch.

Po dosiahnutí dohody s Rakúskom, Luxemburskom a Švajčiarskom sa tak ostatné jurisdikcie s prísnymi pravidlami o bankovom tajomstve (najmä Monako) dostanú pod oveľa väčší tlak, aby pristúpili k podobnej reforme.

Otázky:  

Rakúsko, Luxembursko a Švajčiarsko pod vplyvom ostrej kritiky zo strany západných vlád zmiernili svoje pravidlá o bankovom tajomstve, ktoré umožňovali daňové úniky. Výmena informácií garantuje spoluprácu so zahraničnými daňovými úradmi v prípade, že existujú dôkazy o podvode.

Spomenuté krajiny príjmu definíciu daňových únikov, ktorú používajú členovia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Zmena pravidiel neovplyvní majiteľov účtov, ktorí nie sú podozriví, tvrdí asociácia švajčiarskych bankárov SBA. „Automatická výmena informácií je vylúčená,“ vyhlásila SBA.

Tlak OECD

K dohodám so štátmi došlo tesne pred londýnskym summitom G20 2. apríla, na ktorom lídri budú diskutovať o postupe voči nespolupracujúcim daňovým jurisdikciám. Očakáva sa, že na summite zverejnia „čiernu listinu“, ktorú zostaví OECD.

Organizácia hrá v tejto otázke hlavnú rolu. Generálny tajomník Angel Gurría iniciatívu štátov uvítal, pričom zdôraznil, že ide o zásadnú zmenu a dôležitý moment v dejinách medzinárodnej spolupráce. Podľa Gurríiu v čase súčasnej hospodárskej krízy je dôležité uistiť poctivých platcov daní, že daňové bremeno je spravodlivo rozdelené.

Peer Steinbrück, nemecký minister financií, ktorého krajina bola na čele medzinárodného tlaku povedal, že pre Nemecko je neakceptovateľné, aby niektoré európske krajiny prijímali daňových podvodníkov.

Rakúsko, Luxembursko a Švajčiarsko očakávajú, že vďaka dohode o výmene informácií sa politické napätie okolo nich rozplynie. „SBA verí, že nepatričná medzinárodná kritika Švajčiarska a jeho právneho systému sa skončí a Švajčiarsko sa na spomenutej čiernej listine neobjaví,“ povedal hovorca SBA.

Výzva k činom

Napriek tomu, politici ostatných krajín zostávajú skeptickí. Steinbrück novinárov na stretnutí ministrov financií skupiny G20 upozornil na rozdiel medzi vyhlásením, konkrétnou dohodou a opatreniami podporenými právnou aktivitou. Francúzska ministerka financií k situácii poznamenala, že „diabol sa skrýva v detailoch“.