OECD: Znižujte dane!

„Je dôležité pokračovať v trende znižovania daňových sadzieb a rozširovania firemného daňového základu,“ uvádza OECD v správe o ekonomike Veľkej Británie. „Korporátne dane znižuje nielen Veľká Británia, ale aj ostatné krajiny a daňové systémy sa tak stávajú efektívnejšie.“ Správa ďalej uvádza, že znižovanie daňových sadzieb je v súlade s daňovou konkurenciou na jednotnom trhu EÚ.

Londýn už oznámil zámer znížiť korporátne dane z aktuálnych 30% na 28%. OECD si všíma, že tento trend je rozšírený. Za posledných päť rokov znížilo daňové sadzby pre firmy minimálne 16 európskych krajín. Platí to dokonca aj pre škandinávske krajiny, kde sú vysoké dane tradičné. Švédsko znížilo sadzbu dane zo 60% na 28%, Nemecko má od roku 2008 znížiť korporátnu daň z takmer 40% na menej ako 30% a rovnaký trend oznamuje aj Francúzsko z 33% na 28%.

Paríž a Berlín sa tak vydali cestou znižovania daní, ktorú v minulosti výrazne vyčítali novým členským štátom. V roku 2004 nemecký kancelár Gerhard Schröder vyhlásil, že je neprijateľné, aby „Nemecko, ako najväčší čistý prispievateľ do rozpočtu EÚ, financovalo nespravodlivú daňovú konkurenciu voči sebe.“ Nasledovalo varovanie, že ak nové členské štáty neprehodnotia svoju politiku nízkych daní, Nemecko bude iniciovať zníženie európskych štrukturálnych fondov.

Trend znižovania daňových sadzieb je však celosvetový. Klesli aj v medzinárodnom porovnaní v rokoch 2000 – 2006:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj tiež odporúča, aby Londýn upustil od zdaňovania zahraničných dividend. Inak majú firmy tendencie presúvať svoju registráciu do zahraničia, kde sú podmienky priaznivejšie, upozorňuje OECD. Slovenský premiér Robert Fico oznamoval pred voľbami v roku 2006 presne opačný zámer. Plánovanú daň z dividend slovenská vláda napokon nezaviedla.

Európska komisia tvrdí, že v daňová konkurencia v podobe nízkych daní je „nielen nevyhnutná, ale aj želateľná.“ Na druhej strane však Brusel razí politiku boja proti „škodlivej daňovej konkurencii.“ Jej jasné hranice však nedefinoval. Podľa eurokomisára László Kovácsa je to „daňová konkurencia zameraná na odkláňanie kapitálových tokov a lákanie firiem na nízke dane.“ Boj proti takýmto praktikám je podľa Kovácsa „nutný pre dobré fungovanie jednotného trhu.“

Eurokomisár zároveň zdôraznil, že nižšie sadzby nie sú automaticky škodlivé, pretože skúsenosť ukazuje, že ak sú spojené so širokým daňovým základom, výber daní a ich podiel na HDP neklesá.

Nastavenie daňových sadzieb však nemá výlučný vplyv na konkurencieschopnosť krajiny ani na prílev investícií. Svetové ekonomické fórum dáva za príklad škandinávske krajiny, ktoré majú najvyššie daňové zaťaženie v Európe. Napriek tomu patria medzi medzi krajiny vysoko konkurencieschopné, bohaté, s vysokou životnou úrovňou.

Veľká Británia zaťažuje firmy daňou vo výške 30% a napriek tomu je najatraktívnejšou lokalitou pre zahraničných investorov v EÚ. Podľa štatistiky spoločnosti Ernst&Young Briti minulý rok získali 19 % všetkých zahraničných investícií v únii. Firmy oceňujú kvalitu ľudských zdrojov, odborný potenciál, vysokú úroveň infraštruktúry a kvalitu verejných služieb.