Operácia Replica: Orgány EÚ zhabali milióny tovarov a cigariet

zdroj: OLAF

Spoločnú medzinárodná colnú operáciu s kódovým označením REPLICA koordinoval Úrad EÚ pre boj proti podvodom (OLAF). Akcia bola zameraná na dovoz falšovaného tovaru po mori.

Úlohou OLAF je chrániť finančné záujmy EÚ. Kedže vonkajšie clá predstavujú vlastný zdroj európskeho rozpočtu, falšovaný neprecelný tovar predstavuje priamu straty pre spoločnú európsku pokladnicu. 

Colné orgány vykonali cielené fyzické alebo skenovacie kontroly niekoľkých stoviek vybraných lodných kontajnerov. Kontroly odhalil širokú škálu falšovaného tovaru, vrátane cigariet, parfumov, náhradných dielov pre bicykle a automobily, hračiek, módnych doplnkov a elektrických zariadení.

Zhabané množstvo cigariet zabránilo ekonomickým stratám v podobe ciel a daní vo výške 25 miliónov eur. Množstvo zhabaných nepravých cigariet sa rovná množstvu, ktoré by 17.000 ľudí fajčiacich jednu škatuľku denne spotrebovalo za jeden rok.

Z čisto ekonomického prínosu operácie REPLICA možno konštatovať, že hodnota podobných originálnych výrobkov sa odhaduje na viac ako 65 miliónov eur.

Eurokomisár pre colnú politiku a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol, že operácia REPLICA dokázala podstatu spoločného úsilia colných orgánov, medzinárodných partnerov a predstaviteľov priemyslu v boji proti falzifikátom.

"Falšovaný tovar je podvodom na spotrebiteľoch, poškodzuje legitímne podnikanie a spôsobuje obrovské straty vo verejných príjmoch. Falšované cigarety okrem toho podkopávajú našu politiku v oblasti verejného zdravia. Keď falzifikáty zaplavia naše trhy, jedinými príjemcami sú podvodníci a zločinci," upozornil Šemeta.

OLAF v prípade tejto operácie sprostredkoval spoluprácu medzi 11 členskými štátmi EÚ a Nórskom, Švajčiarskom, 11 medzinárodnými partnermi (najmä krajiny Ázie, Austrália, Nový Zéland a Ruská federácia), ale aj Interpolom, Europolom a Svetovou colnou organizáciou (WCO).

Bolo to po prvýkrát, čo sa v operačnom stredisku OLAF na takomto druhu akcie podielal aj čínsky styčný dôstojník. Akcii pomohli aj informácie od držiteľov práv k ochranným známkam.

EurActiv.sk/TASR