Parlament: jednotná daň z alkoholu nemá opodstatnenie

Zdroj: Bill Stilwell, www.creativecommons.org

Krátka správa

Komisia navrhuje, aby boli tzv. minimálne spoločné sadzby (stanovené ešte  EÚ-12 v 1992) zvýšené, EP naopak tvrdí, že členské štáty by sa mali k priemerným daniam v EÚ priblížiť postupne. Alkohol spadá pod daňovú oblasť – a teda daňovú suverenitu členských krajín. Preto bude mať v rámci navrhovanej smernice konečné slovo Rada, a nie Parlament.

“Jednotná minimálna sadzba na spotrebnú daň z alkoholu z roku 1992 nemá žiadne opodstatnenie, a mala by byť zrušená.”
správa Európskeho parlamentu (apríl 2007)

Spravodajkyňa Astrid Lulling (EPP-ED, LU) predkladala správu už do pléna 10. mája v Bruseli, no nakoniec sa odložila na zasadnutie v Štrasburgu.

V správe EP tvrdí, že jednotná minimálna sadzba na spotrebnú daň z alkoholu z roku 1992 nemá žiadne opodstatnenie, a mala by byť zrušená. Namiesto toho navrhujú poslanci prijatie „kódexu“, ktorý by na jednej strane odporučil členským krajinám so sadzbou vyššou ako je priemer v EÚ, aby ju zamrazili a postupne znížili a na strane druhej by povzbudil členské štáty s podpriemernými sadzbami (9 z 27 štátov), aby zvážili ich primerané zvýšenie. V oboch prípadoch by pritom podľa EP mohli členské štáty brať do úvahy svoju ekonomickú situáciu, čo by umožnilo krajinám snažiacim sa o vstup do eurozóny nezvyšovať svoju mieru inflácie.

Cieľom spoločných sadzieb daní na alkohol bolo zmenšenie nerovnosti na vnútornom trhu EÚ. Európske komisia teraz navrhuje, aby sa tieto minimálne sadzby zvýšili, zohľadňujúc infláciu od roku 1992.