Parlament za nižší nárast zdanenia cigariet

zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie:

Pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo plniť podmienky pre minimálne daňové zaťaženie cigariet. Podľa európskej legislatívy musia byť súčasne splnené dve kritériá:

  • Minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami musí byť na úrovni 57 % z maloobchodnej ceny,
  • minimálne daňové zaťaženie 1000 kusov cigariet musí po prepočte z národnej meny dosiahnuť 64 eur.

Podľa dohodnutého harmonogramu sa výška daňového zaťaženia mala dostať na úroveň požiadaviek EÚ do roku 2009. Od 1. februára 2009 vstúpila do platnosti novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú v októbri 2008 podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Špecifická časť sadzby dane z cigariet sa zvýšila na 0,05 eura za kus (zo 1,41 Sk na 1,58 Sk za kus), sadzba dane na cigary a cigarky zasa z 0,07 eura na 0,08 eura. Malo ísť o posledné zvýšenie sadzieb spotrebnej dane za účelom dosiahnutia minimálneho daňového zaťaženia podľa európskej direktívy.

Európska komisia však v polovici roka 2008 zverejnila návrh novej legislatívy ďalšieho postupného zvyšovania dane z cigariet a predaja tabaku namiereného proti fajčeniu a pašeráctvu. Pôvodný návrh Komisie:

  • Ruší referenčnú kategóriu „najpredávanejšia značka" a nahradza ju "váženým cenovým priemerom všetkých cigariet na trhu",
  • spotrebná daň musí tvoriť minimálne 63% váženého cenového priemeru,
  • spotrebná daň musí predstavovať minimálne 90 eur na 1000 kusov cigariet z každej značky.

Snahou Komisie je aj ochrana pred cigaretovým dymom, zlepšenie právnych predpisov upravujúcich obsah tabakových výrobkov a prísnejšie obmedzenie reklamy na tabak. Zvýšenie cien tabaku sa javí aj ako účinný nástroj na odradenie od fajčenia,  ktoré spôsobuje najviac chorôb a úmrtí v EÚ. Komisia svoju iniciatívu odôvodnila tým, že zvýšením minimálnej spotrebnej dane sa do roku 2014 zníži dopyt po cigaretách o 10 %.

Otázky:

Európsky parlament v utorok (24. marca) schválil návrh novej legislatívy o minimálnej daňovej sadzbe z cigariet a tabakových výrobkov. Daň z balíka cigariet by do roku  2014 mala stúpnuť na 1,5 eura.

  • Menej a pomalšie

Poslanci sa priklonili k odporučeniu výboru EP pre hospodárske záležitosti, ktorý sa líši od pôvodného návrhu Komisie. Od januára 2012 by mala byť minimálna daňová sadzba na cigarety 64 eur na 1000 cigariet, od roku 2014 by mala byť zvýšená na 75 eur na 1000 cigariet. EK pôvodne navrhovala zvýšenie na 90 eur.

Znamená to teda, že do roku 2014 by daň z cigariet mala byť 1,5 eura za 20 cigariet. Podľa návrhu Komisie to malo byť 1,8 eura za 20 cigariet. No aj napriek tomu, z percentuálneho hľadiska to znamená značné zdražovanie najmä s prihliadnutím na situáciu v niektorých členských krajinách (najmä v Pobaltí), ktorých národné meny voči euru prudko a neustále oslabujú a legislatíva je viazaná na spoločnú menu.

Parlament navrhol aj zrušiť jedno z kritérií platných z roku 1992, ktoré určuje, že minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami musí byť na úrovni 57 % z maloobchodnej ceny. Aj samotná Európska komisia vo svojej oficiálnej správe konštatuje, že toto nariadenie neviedlo k harmonizácii cien.

Okrem toho poslanci chcú, aby mali členské štáty viac času na prijatie novej legislatívy. Kým Komisia chcela zaviesť prvú vlnu zvyšovania dane už v roku 2010 a druhú v 2014, Parlament chce zdražovanie rozložiť na roky 2012 a 2014.

  • Daňové zaťaženie na tabak a ostatné tabakové výrobky

Poslanci v prípade tabaku navrhli daň 43 eur za kilogram od roku 2012 a 50 eur od roku 2014 (Komisia navrhovala 60 eur za kilogram). Cigary a krátke cigary by mali byť zdanené sumou 12 eur za kilogram od roku 2012 a od roku 2014 sumou 22 eur/kg.

  • Ochrana zdravia a jednotného trhu

Zámerom schválenej legislatívy je zabrániť deformáciám jednotného trhu pre odlišné daňové zaťaženie v jednotlivých členských štátoch. „Iniciatíva by mala prispieť aj k ochrane zdravia, najmä ak bude skombinovaný so zákazom propagácie tabakových výrobkov a s osvetovými akciami“, uvádza správa, ktorú vypracoval poslanec Zsolt László Becsey (EPP-ED).

Na podporu zdravotných cieľov EP odporučil, aby členské štáty mohli zaviesť minimálne ceny tabakových výrobkov v rámci opatrení na boj proti fajčeniu mladistvých. K tomuto kroku už pristúpili viaceré krajiny – Írsko, Francúzsko, Taliansko či susedné Rakúsko.

Parlament sa k navrhovanej legislatíve vyjadruje len v rámci konzultačného postupu, pretože ide o zmeny daňovej politiky, ktoré patria do kompetencie členských štátov. Aby nové pravidlá mohli platiť bude potrebný jednomyseľný súhlas členských štátov v Rade.