Podmienky na podnikanie sa na Slovensku mierne zhoršili

Zdroj: Flicr

Koncom minulého roka firmy najviac trápila cenová nestabilita. „Podnikateľov zneisťuje nielen nárast cien súvisiaci s postupným zotavovaním sa z krízy, ale aj ich nárast vyplývajúci zo zvýšenia DPH a spotrebných daní z energetických nosičov. Kritika tiež vyplýva z relatívne malej zmeny DPH o jeden percentuálny bod, ktorá však so sebou priniesla veľkú dodatočnú administratívnu záťaž pre podnikateľov,“ uvádza PAS a zároveň dodáva, že dopravcom sťažuje život najmä výrazný nárast ceny ropy na svetových trhoch.

PAS vychádza z vlastného prieskumu medzi podnikateľmi, na základe ktorého vypracováva index podnikateľského prostredia (IPP).  Po cenovej nestabilite najväčšie medzikvartálne zhoršenie zaznamenala legislatíva upravujúca odvody. Podnikateľom v tomto prípade prekáža, že rozšírenie základu na platenie odvodov nebolo kompenzované znížením sadzieb. To sa môže podpísať jednak na poklese zamestnanosti, spomalení rozvoja podnikov či prísunu investícií.

„Odvodový systém je naďalej veľmi neprehľadný a zostáva v ňom mnoho anomálií. Rozšírenie základu považujú podnikatelia v niektorých prípadoch za dodatočné zdanenie – ako príklad uvádzajú zavedenie platenia zdravotných odvodov z príjmov z prenájmu,“ tvrdí PAS.

Tretie najväčšie zhoršenie zaznamenala v oblasti vymáhateľnosti práva a funkčnosti súdnictva, ktorá je dlhodobo najviac kritizovanou. „Podnikatelia očakávajú viditeľné zmeny smerujúce k nárastu kvality a transparentnosti súdnictva, pričom tieto podľa ich názorov zatiaľ neprichádzajú. Značná časť kritických ohlasov súvisí so slabou ochranou veriteľov, ktorá sa prejavuje nízkou úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok. To považujú podnikatelia za jeden z najväčších problémov v období, keď sa často ani 90 – 120 dňové splatnosti faktúr nedodržujú,“ komentuje PAS.

Podnikateľov ďalej trápi zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov a tiež nízka platobná disciplína obchodných partnerov. Dokonca očakávajú zhoršenie v tejto oblasti.

Na druhej strane pozitívne vnímajú hospodársku politiku štátu, ohlásené úsporné opatrenia na strane výdavkov a zlepšujúcu sa dostupnosť  informácií od štátnych inštitúcií. Pozitívny vývoj nastal aj pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom. Podľa PAS to súvisí s obnovujúcim sa záujmom o investovanie. Okrem toho vplyvom nezamestnanosti podnikatelia hlásia nárast ponuky voľnej kvalifikovanej pracovnej sily.