Podniky sa spamätávajú vďaka rastu dopytu

Lisabonská stratégia - plán zvýšenia konkurencieschopnosti európskej ekonomiky

Podľa údajov štatistického úradu Eurostat dopyt v eurozóne v apríli stúpol o 22,1 % a v celej EÚ o 21,8 %. Najvýraznejšie oživenie zaznamenalo Maďarsko, Portugalsko a Litva.

Z ďalšej štatistiky vyplýva, že investície v krajinách EÚ stúpli o 12 %. Pre európskych priemyselníkov, ktorí sa v stredu a štvrtok (30. júna – 1. júla) stretávajú v Bruseli sú to významné a pozitívne správy. Na summite budú hlavne hľadať spôsoby, ako tento rast udržať.

Dáta však poukazujú aj na to, že európske krajiny veľmi málo investujú mimo EÚ. Priame zahraničné investície v zahraničí (FDI – Foreign Direct Investment) vlani klesli o 24 %.

Z opačne smerujúcich investícií – smerom do EÚ – najviac profituje Luxembursko, kde prišlo 40 % z celkovej výšky investícií do EÚ. Za ním sa zaradili Veľká Británia (15 %) a Francúzsko (5 %). Dôvod tohto stavu je prostý – firmy si v podnikateľsky výhodnom Luxembursku zakladajú sídla, no svoje aktivity nakoniec realizujú v okolitých členských štátoch.

Nižšie dane pre firmy

Podľa aktuálnych daňových trendov v EÚ sa od roku 2000 daňové zaťaženie priemyselných podnikov a zdanenie kapitálu pomaly znižuje. Väčšinu však tvoria dane z príjmu fyzických osôb a spotrebné dane. Európa zo svetového hľadiska patrí medzi oblasti s vysokými daňami, najmä v porovnaní napríklad s USA či Japonskom, alebo rýchlo rastúcimi ekonomikami v Ázii a Južnej Amerike.

Podľa Marca Fantiniho, špecialistu na dane z Európskej komisie, je miera zdanenia v Európe vrátane sociálneho poistenie v priemere na úrovni 40 %. Aj keď sa tento údaj v jednotlivých krajinách značne líši, v poslednej dobe možno sledovať proces konvergencie.

Fantini dodal, že počas krízy sa štáty často snažili daňovú sústavu zjednodušiť, aby tak uľahčili život najmä firmám. Zároveň však v niektorých štátoch prebieha zvyšovanie DPH a všeobecne rastie daňové zaťaženie spotrebiteľov.

Vlády sa snažia firmám pomôcť tým, že im dávajú daňový odklad, čo podnikateľom pomáha bojovať s nedostatkom hotovosti. „Zdaňovanie firiem klesá od polovice 90-ych rokov a kríza na tom nič nezmenila,“ vyhlásil Fantini.

Komisia chce harmonizáciu daní

Európska komisia v súčasnosti pracuje na analýze národných daňových systémov v členských štátoch s cieľom harmonizovať ich. Európsky komisár zodpovedný za dane Algridas Šemeta včera europoslancom prezradil, že chce zjednodiť daňový základ pre korporátnu daň.

„Vytvorením jednotných pravidiel v celej EÚ možno žnížiť rozdiely medzi jednotlivými národnými systémami a výrazne obmedziť výdavky firiem, ktoré pôsobia vo viacerých členských štátoch,“ uviedol.

Spomínané plány sú však veľmi kontroverzné. Najväčšiu podporu majú v krajinách ako Francúzsko či Belgicko s korporátnymi daňami na úrovni okolo 34 %. Na druhej strane Bulharsko či Cyprus s 10-percentnou korporátnou daňou harmonizáciu nepodporujú, pričom Íri o akejkoľvek harmonizácii v tejto oblasti nechcú ani počuť. Pred druhým referendom o Lisabonskej zmluve Írsko získalo právne záväznú výnimku, ktorá hovorí, že Lisabonská zmluva Bruselu nedáva žiadne právomoci v oblasti daní.

Šemeta plánuje vypracovať zelenú knihu týkajúcu sa národných systémov DPH s cieľom zjednodušiť ich a vytvoriť tak priaznivejšie podmienky pre biznis.