Poľsko chce napadnúť EÚ za zákaz predaja mentolových cigariet

Komisár Borg so škatuľkou cigariet, Zdroj: TASR/AP Photo/Yves Logghe

Zákaz je súčasťou širokej európskej protifajčiarskej legislatívy. Zahŕňa aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa balenia a marketingu.

Mentolové cigarety by mali byť považované za tradičný produkt – podobne ako švédsky žuvací tabak „snus“, ktorý má výnimku z danej smernice, hovorí minister hospodárstva, Janusz Piechocinski.

Podľa Svetovej pľúcnej nadácie patrí Poľsko medzi národy najtuhších fajčiarov v EÚ, s ročnou spotrebou 1 586 cigariet na obyvateľa. Je to napríklad dvakrát viac ako vo Veľkej Británii.

Aj obľuba mentolových cigariet patrí v Poľsku k výnimočným. Každá piata predaná cigareta je v Poľsku mentolová. Kým napríklad vo Švédsku je to jedna z desiatich a necelá jedna zo sto v Španielsku, Rakúsku alebo na Slovensku.

Producent, pestovateľ a výrobca

„Mentolové cigarety boli v Poľsku zavedené v roku 1953 a poľskí fajčiari si k nim vytvorili špeciálny vzťah,“ hovorí Magdalena Wlodarczyk, ktorá zastupuje British American Tobacco, Imperial Tobacco, Philip Morris a Japan Tobacco International. Tie vlastnia 99 % poľského trhu. „Nie je dôvod, aby preto boli tak tvrdo trestaní,“ dodáva.

Krajina je zároveň druhým najväčším producentom tabaku v EÚ. Poľské tabakové firmy zamestnávajú viac ako 60 000 ľudí.

Vo svetovom meradle je siedmim najväčším výrobcom cigariet, s piatimi spracovateľskými miestami a šiestimi závodmi, ktoré zamestnávajú ďalšie tisíce ľudí.

Ekonomické dôvody nad zdravím

Poľský tabakový priemysel privítal rozhodnutie vlády odvolať sa na Európsky súdny dvor (ESD).

Takmer 40 % poľských produktov je vyrobených z tabaku nazývaného Burley. Ten sa pridáva do mentolových cigariet, kvôli svojim absorpčným vlastnostiam, vysvetľuje Lech Ostrowski z Národnej únie tabakových farmárov. Tí zastupujú 7 000 producentov.

„Nemôžeme teraz všetci prejsť na pestovanie Virginie. Trh sa tomu jednoducho neprispôsobí a ceny pôjdu prudko nadol,“ hovorí.

Podľa správy poľskej Národnej asociácie tabakového priemyslu, nová tabaková legislatíva spôsobí zánik 30 000 pracovných miest v produkcii, výrobe aj distribúcii.

Zároveň odhaduje, že to bude krajinu ročne stáť viac ako 9 miliárd zlotych (2,1 miliárd eur) na stratách z daňových príjmov, keďže spotrebitelia pravdepodobne prejdú na pašované cigarety z Bieloruska a Ukrajiny.

Štúdia KPMG pre Národnú asociáciu tabakového priemyslu odhaduje, že v rámci EÚ tvoria nelegálne cigarety 10 % trhu, kým v Poľsku je to až 14 %.

„Tým, že zaistíme, že tabakové výrobky naozaj chutia a vyzerajú ako tabakové výrobky, pomôžeme znížiť počet ľudí, ktorí v EÚ začnú fajčiť,“ povedal komisár pre zdravotníctvo Tonio Borg. Upriamil pozornosť na devastačný efekt tabaku na ľudské zdravie. Uvádza príklad 700 000 predčasných úmrtí ročne a skrátenie života fajčiarov o 14 rokov.

Poľský minister zdravotníctva podporil európsku legislatívu. Ekonomické dôvody však zrejme prevažujú otázku zdravotných rizík.

Podľa ministra poľnohospodárstva, Mareka Sawickeho, musia tabakoví farmári využiť čas, ktorý im odvolanie na ESD prináša a investovať do iných plodín, keďže „vojnu za tabak  sme už prehrali“.

Časová os

2020 – Zákaz na predaj ochutených tabakových výrobkov vstupuje v platnosť, v rámci revidovanej tabakovej smernice.