Poľsko sa bojí úniku mozgov, mení dane

Krátka správa

Od otvorenia trhu práce v máji 2005 odišlo do Británie asi 240 000 Poliakov. Nakoľko sú ich príjmy zdaňované aj v Británii, mnohí z nich pretrhli všetky kontakty s poľskými úradmi, aby sa tak vyhli dvojnásobnému plateniu daní – pričom v Poľsku sú naviac omnoho vyššie.

Progresívna poľská daň sa pohybuje vo výške od 19% do 40%, v Británii je to 10%-40%. Kvôli rozdielnej kúpnej sile a nastaveniu hraníc však Poliak zarábajúci v Británii 12 000 libier ročne (z čoho zaplatí 22% daň) spadá doma už do kategórie 40% dane.

Doteraz boli Poliaci s pobytom v Británii a súčasne Poľsku zdaňovaní v oboch krajinách. Ak niekto zarobil za rok 12 000 libier, ostalo mu tak nakoniec len 4560 libier. Mnohí Poliaci sa preto radšej vzdali svojho pobytu v Poľsku.

Poľské úrady si čoraz viac uvedomovali negatívne dopady tohto vývoja. Mnohí Poliaci pracujúci v zahraniční totiž získali nové profesionálne a jazykové schopnosti a týmto spôsobom sa znížila pravdepodobnosť, že sa vrátia domov a využijú ich. Poľská vláda však mala záujem na tom, aby sa vrátili, keď sa raz zlepší situácia na domácom trhu práce trpiacom dnes 16% nezamestnanosťou.

Nová schéma má tak ukončiť diskriminačné nastavenie daňových systémov. Poliaci pracujúci v Británii budú za túto prácu platiť dane len britským úradom. Ak pracujú v oboch krajinách, zaplatia britské dane za prácu v Británii a poľské dane za prácu v Poľsku.

Dohoda bola podpísaná oboma stranami 20. júna, teraz ju ešte musia ratifikovať parlamenty.