Poradná skupina: ISDS by sa mal vyňať z TTIP

zdroj http://www.sxc.hu/

V nedeľu o polnoci sa uzavreli verejné konzultácie k mechanizmu riešenia sporov medzi štátom a investorom prostredníctvom medzinárodnej investičnej arbitráže (Investor-state dispute settlement, ISDS). Bolo predložených viac než 100 000 odpovedí z celej Európy.

Hlavným cieľom konzultácií bolo zistiť názor Európanov na otázku, či „navrhnutý prístup EÚ k TTIP dosahuje správnu rovnováhu medzi ochranou investorov a zabezpečením práv EÚ a jej schopnosti regulovať vo verejnom záujme.“

Súčasná úprava ISDS umožňuje biznisu obísť systém národných súdov a žalovať vlády priamo, v špeciálnych arbitrážnych paneloch. Žaloby sa majú týkať opatrení, ktoré ohrozujú budúce zisky, obyčajne zákony na ochranu verejnosti.

European Environmental Bureau (EEB), the European Public Health Alliance (EPHA) a Transport & Environment  (T&E) sú členmi poradnej skupiny EÚ k TTIP reprezentujúcej občiansku spoločnosť. Tá vydala v pondelok spoločné vyhlásenie svojich členov, v ktorom vyzýva Komisiu, aby ISDS z TTIP vyňala.

Opakovane zdôrazňujú svoju opozíciu k ISDS, keďže podľa nich podkopáva vládu zákona, núti občanov platiť za korporátne zisky a vytvára „strach regulovať“ („fright to regulate“) – teda, že vlády sa neodvážia vydávať právne predpisy, pretože sa obávajú iniciovania sporu proti nim.

„Konzultácie ukážu úroveň opozície občianskej spoločnosti v EÚ voči ISDS. Komisia musí plne zverejniť všetky príspevky verejnosti. Európania si zaslúžia vedieť, čo si verejnosť myslí o pravidlách ochrany investorov,“ hovorí riaditeľ T&E, Jos Dings.

V súčasnosti sú americké investície v EÚ trikrát väčšie ako v celej Ázii. Až 93 % ekonomiky EÚ, čo predstavuje 19 z 28 členských štátov neposkytuje ISDS ochranu americkým investorom.  Momentálne máme 9 známych pohľadávok v euro-amerických vzťahoch, pričom všetky vedú americkí investori.

„Vo svete rastie počet krajín, ktoré sa od mechanizmu ISDS odvracajú, a majú na to dobré dôvody. Je čas, aby aj Európa nasledovala tento smer a vyňala ISDS z TTIP,“ hovorí Pieter de Pous z EEB a člen poradnej skupiny EÚ k TTIP.

„Som presvedčená, že v tejto konzultácii budú vypočuté tisícky hlasov Európanov proti ISDS v TTIP. Vyjednávači na oboch stranách Atlantiku by im mali načúvať a zohľadniť ich,“ uzaviera Emma Woodford z EPHA a poradnej skupiny k TTIP.