Poslanci chcú, aby bol spoločný konsolidovaný základ korporátnej dane povinný

Zdroj: TASR/

Podľa správy by všetky nadnárodné spoločnosti museli dane počítať podľa jednotných pravidiel. „Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb (CCCTB) by sa musel stať po prechodnom období povinným v celej EÚ,“ píše sa v uznesení.

Návrh Európskej komisie z marca minulého roka však počíta len s dobrovoľným systémom. Dotknutá firma by si mohla vybrať, či chce vo všetkých krajinách, kde pôsobí, odvádzať dane podľa národných alebo podľa spoločných európskych pravidiel.

Postoj europoslancov je však kolízny so stanoviskom niektorých členských štátov. Slovensko v súčasnosti v tomto zmysle stojí skôr na druhej strane. Vládny Smer-SD diskusiu o harmonizácii daní neodmieta.

Európska komisia sa o vytvorenie spoločných pravidiel pre výpočet základu dane z príjmu právnických osôb snaží už viac ako 10 rokov. Ak by nadnárodné firmy počítali dane podľa jednotných pravidiel, znížili by sa podľa exekutívy náklady v podobe rôznych národných systémov.

Podniky by tak mohli odovzdávať jedno daňové priznanie jedinému správcovi dane za celú nadnárodnú skupinu. Ten by potom daňový základ podľa zvláštneho vzorca rozpočítal medzi jednotlivé krajiny, v ktorých daná firma pôsobí. Národné štáty by potom príslušnú časť daňového základu zdanili svojou národnou sadzbou.

Podľa Komisie by to podporilo ich konkurencieschopnosť a jednotný trh by sa posilnil. „Spoločný konsolidovaný základ dane (CCCTB) odstráni obrovskú administratívnu záťaž, náklady spojené s plnením rôznych právnych noriem a právne neistoty, ktorým v súčasnosti čelia firmy pôsobiace vo viac ako jednej členskej krajine,“ uviedol včera v reakcii na správu Európskeho parlamentu komisár pre oblasť daní Algridas Šemeta. Rozhodnutie europoslancov uvítal a členské štáty vyzval, aby sa k návrhu vyjadrili čo najskôr.

Posilnená spolupráca?

Europoslanci tvrdia, že členské štáty by mali návrh na zavedenie CCCTB prijať jednomyseľne. „Vzhľadom na to, že vnútorný trh zahŕňa všetky členské štáty, mal by byť CCCTB zavedený vo všetkých členských štátoch,“ uvádza Európsky parlament.

Ak by však medzi členskými štátmi nebola dostatočná vôľa, europoslanci odporúčajú ísť cestou posilnenej spolupráce krajín, ktoré harmonizáciu daňového základu podporujú.

Nové pravidlá by podľa správy poslancov po päťročnom prechodnom období platili pre všetky nadnárodné firmy s výnimkou malých a stredných podnikov a mikropodnikov. Malým firmám by i naďalej ostalo právo rozhodnúť sa, či chcú dane odvádzať podľa národných alebo európskych pravidiel.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.