Pre Slovensko nie je výhodná, hovorí Kamenický o leteckej dani

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Znečistenie ovzdušia, ktoré tvorí letecká doprava, nie je dostatočné zohľadnené v cenách leteniek, tvrdí koalícia deviatich členských krajín. Navrhujú novú daň z leteckého paliva.

Deväť členských krajín EÚ vyzýva na zavedenie dane z leteckého paliva (kerozín). V spoločnom politickom vyhlásení, ktoré vzniklo na zasadnutí ministrov financií eurozóny (Euroskupina) vyzvali prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, aby predstavil konkrétny návrh novej leteckej dane.

Jej zavedenie požaduje zatiaľ Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Švédsko a Taliansko. Timmermans bude v novej exekutíve EÚ, ktorá by sa mala ujať funkcie 1. decembra, zodpovedný za takzvanú Zelenú dohodu pre Európu a bude sa musieť touto otázkou zaoberať.

Koalícia pripomína rôzne daňové výnimky pre letectvo, čo ho zvýhodňuje oproti iným druhom dopravy. „Emisie CO2 a negatívne externality nie sú dostatočne zohľadnené v cenách medzinárodných leteniek,“ argumentujú signatári vyhlásenia a tvrdia, že ich väčšie zdanenie je preto „spravodlivé“.

Od roku 1990 sa počet cestujúcich v leteckej doprave strojnásobil. Sektor dnes produkuje tri percentá európskych emisií oxidu uhličitého. Podľa odhadov by do roku 2050 mohli narásť o 300 až 700 percent.

Aktivisti považujú leteckú dopravu za novodobé uhlie. K zdaneniu má ďaleko

Príjmy z dane z leteckého paliva chcú niektoré členské štáty nasmerovať do rozpočtu EÚ. Kým slovenské ministerstvo financií hovorí, že daň bude mať zmysel len na celoúnijnej úrovni, envirorezort vystríha pred dvojitým zdanením.

„Aby sme podmienky v doprave vyrovnali, sme presvedčení, že najefektívnejším spôsobom pre všetky členské štáty je koordinácia na úrovni EÚ,“ myslia si zástupcovia deviatich krajín EÚ.

Pre akékoľvek daňové opatrenie v EÚ je potrebný jednomyseľný súhlas únijnej dvadsaťosmičky. Minimálne u Timmermansa má však apel šancu na pozitívnu odozvu. Holandský eurokomisár ešte ako spitzenkandidát socialistov v európskych voľbách leteckú daň sám podporoval. V novom zložení EÚ bude Timmermans zodpovedný za prípravu Európskeho zeleného paktu (European green deal).

Pre Slovensko nevýhodná

Ako však po rokovaní ministrov uviedol slovenský minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), pre Slovensko táto daň nie je až taká zaujímavá.

Kamenický priznal, že pri otázke dane z leteckého paliva je pre Slovensko podstatné to, že väčšina jeho obyvateľov cestuje letecky z Viedne alebo z Budapešti.

„Nás sa táto iniciatíva týka menej a nebudeme mať z nej veľké benefity,“ opísal situáciu minister. Spresnil, že Slovensko v oblasti klimatickej politiky potrebuje nájsť také zdroje financovania, aby dokázala z toho profitovať. „Budeme sa snažiť orientovať sa na zdroje, ktoré budú výhodné pre Slovensko,“ uviedol.

Na otázku TASR, či Slovensko podporí iné členské krajiny v debatách na úrovni EÚ, Kamenický odpovedal, že je to vec ďalších rokovaní, zároveň však priznal, že slovenská strana už bola oslovená viacerými krajinami, pričom najmä Holandsko preferuje tento spôsob získavania dodatočných financií.

„Slovensko bude hľadať iný model. Už aj preto, že príjmy z leteckej dane budú z nášho pohľadu generované v Rakúsku či v Maďarsku. My sa musíme orientovať na to, ako zabezpečiť nejaké spravodlivé prerozdelenie príjmov vzhľadom na to, že slovenskí občania cestujú väčšinou zo zahraničia,“ uviedol v závere.

Environmentálny rozmer zmizol

Portál EURACTIV.sk sa rezortu financií na leteckú daň pýtal už v lete, keď sa v EÚ o nej začalo hovoriť ako o jednom z prípadných nových vlastných zdrojov eurorozpočtu. Ministerstvo vtedy zdôrazňovalo hlavne environmentálny rozmer, keďže „takáto daň by mohla viesť k poklesu negatívnych dopadov leteckého priemyslu na životné prostredie.“

Ako financovať únijný rozpočet? Členským krajinám na dohodu už veľa času nezostáva

Členské krajiny sa ani rok a pol pred štartom nového sedemročného rozpočtového obdobia nevedia dohodnúť na budúcich príjmoch spoločnej pokladnice. Kameňom úrazu je veľkosť národných príspevkov a otázka nových vlastných zdrojov rozpočtu. 

„Na Slovensku v súčasnosti prebiehajú diskusie o spoločnej pozícii, nakoľko takáto daň by mohla viesť k poklesu negatívnych dopadov leteckého priemyslu na životné prostredie,“ uviedol v júli Kamenického rezort.

Ministerstvo životného prostredia zas v reakcii varovalo pred rizikom dvojitého zdanenia. „Tu sme toho názoru, že civilná letecká doprava je v EÚ zahrnutá do systému obchodovania s emisnými kvótami a emisie z letov sú preto pokryté,“ odpísalo portálu EURACTIV.sk tlačové oddelenie envirorezortu.