Priemyselná politika dôležitejšia ako kedykoľvek predtým

Charles Chaplin - Modern Times

„Neexistuje prosperujúca ekonomika bez priemyslu. Aj keď je to zrejmé, nie každý si to uvedomuje,“ uviedol Franck Huiban z EADS (Európska letecká, obranná a vesmírna spoločnosť). Podľa neho je hospodárska kríza brutálnym prebudením pre Európu, ktorá orientuje na ekonomiku založenú na službách.

EÚ dnes tvorí 15 % svetovej priemyselnej produkcie, kým ešte v roku 2000 to bolo na úrovni 20 %. Vo Francúzsku priemysel reprezentuje len 16 % HDP, podobne ako vo Veľkej Británii a ešte pred desiatimi rokmi to bolo okolo 22 %. Nemecký priemysel je odolnejší, predstavuje 30 % pridanej hodnoty. Avšak v porovnaní s rozvojovými krajinami sú to zanedbateľné údaje – tie tvoria 52 % svetovej priemyselnej produkcie.

Koncom 90-ych rokov EÚ zastávala názor, že by svoj priemysel mala premiestniť za svoje hranice a ponechať si len výskum a vývoj a marketing. Teraz naznačuje, že mení svoj názor. Stratégia Európa 2020 by mala mať osobitnú časť zameranú na priemysel. Nie je však isté ako zaručiť udržateľnosť jej výsledkov.

„Lisabonská stratégia je mŕtva. A aj napriek tomu Európu 2020 vytvárame na základe rovnakého prístupu. Zaručujem vám, že o 10 rokov budeme opäť konštatovať, že sa nám ju nepodarilo naplniť,“ uviedol Rolf Kroker, riaditeľ nemeckého think-tanku Institut der deutschen Wirtschaft.

Huiban upozornil, že pri tvorbe podmienok pre rozvoj európskeho priemyslu hrajú dôležitú úlohu vlády. Poukázal, že napríklad v USA je 15 – 20 % výskumu financovaných z verejných zdrojov. Kroker dodal, že treba nastaviť daňovú politiku zvýhodňujúcu výskumné aktivity.