Rada chráni zdravie, cigarety zdražejú

Zdroj: Flickr

Ministri financií okrem situácie Grécka na včerajšom rokovaní definitívne prijali úpravu pravidiel týkajúcich sa štruktúry a sadzieb spotrebnej dane z tabaku a cigariet a ďalších tabakových produktov. Cieľom je modernizovanie a zjednodušovanie existujúcich pravidiel a väčšia transparentnosť.

Rada ešte v novembri rozhodla, že od januára 2014 radikálne zdvihne minimálnu sadzbu dane na 90 eur na tisíc cigariet. Minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami bude musieť byť 60 % ich maloobchodnej ceny. V súčasnosti platí sadzba 64 eur na tisíc cigariet a minimálne percentuálne zaťaženie je na úrovni 57 %.

Rada chce týmto 30-percentným zvýšením dosiahnuť obmedzenie fajčenia a zlepšiť zdravie verejnosti. Podľa štatistík Únie počet fajčiarov vplyvom rastu daní postupne klesá. V roku 2006 fajčila štvrtina občanov EÚ – 500 miliónov ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie fajčenie ročne zabíja 5 miliónov ľudí.

Cigarety na Slovensku naposledy zdraželi vo februári 2009, kedy došlo k poslednému zvýšeniu sadzieb spotrebnej dane, aby sa dosiahlo minimálne daňové zaťaženie podľa európskej direktívy. Sadzba sa zvýšila na 83,07 eura na tisíc kusov z predchádzajúcich 74,03 eura na tisíc kusov.

Výnimku bude mať Bulharsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko, ktoré sa ešte nestihli prispôsobiť, alebo súčasné minimálne zaťaženie zaviedli len nedávno. Nové sadzby budú musieť zaviesť až v roku 2018.

Spolu s daňami však rastú obavy z rozmáhania sa čierneho trhu. Únii hrozí, že sa bude musieť brániť náporu lacných cigariet z Ukrajiny, Ruska či Afriky.