Rada schválila zvýšenie dane z cigariet

Od januára 2014 bude minimálna sadzba dane 90 eur na tisíc cigariet, pričom minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami musí byť  60 % ich maloobchodnej ceny. V súčasnosti je minimálna sadzba 64 eur na tisíc cigariet a minimálne percentuálne zaťaženie je na úrovni 57 % maloobchodnej ceny.

Rada zdvihnutie spotrebnej dane takmer o 30 % odôvodnila svojou snahou obmedziť fajčenie a zlepšiť zdravie verejnosti. Podľa britských štatistík choroby spojené s fajčením ročne zabijú milión mužov a dvesto tisíc žien.

Zmena vo väčšine členských štátov vojde do platnosti od 1. Januára 2014. Bulharsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko, ktoré majú tradične nižšie ceny cigariet ako zvyšok EÚ, budú môcť zvýšenie minimálnej sadzby odložiť do roku 2018.

Vyššia daň by okrem toho mala zmenšiť rozdiely v cenách v jednotlivých členských štátoch, ktoré varírujú od eura za balíček v Lotyšsku po viac ako 6 eur za balíček v Írsku.

Na druhej strane tento krok znamená krušné časy pre tabakové firmy. Zvyšovanie daní v minulosti mnohých fajčiarov prinútilo vzdať sa svojho zvyku. V roku 2006 fajčila štvrtina európskej populácie (500 miliónov ľudí), no podľa štatistík ich počet klesá.

Okrem toho hrozí, že profitovať začne čierny trh s cigaretami z krajín mimo EÚ – Ukrajiny, Ruska či Afriky. Experti pre Reuters potvrdili, že ilegálny obchod sa za posledné desaťročne značne rozrástol, najmä vďaka zapojeniu mafie.

(EurActiv / Reuters)