Radšej obchod s emisiami ako emisné dane

Globálny systém obchodovania s emisiami je nevyhnutný, ak sa chceme vyhnúť katastrofálnym následkom klimatických zmien, píše sa v správe Global Carbon Trading, vypracovanej pre britského premiéra.

Samotné obchodovanie však nebude stačiť, musí sa spojiť s cieleným znižovaním emisií na národnej úrovni. Emisný trh „má byť kombinovaný s cielenou reguláciou, zdaňovaním a verejnými financiami na široko zamerané opatrenia“. Kľúčové bude dosiahnutie zníženia emisií v rozvojových krajinách, tvrdí správa.

Dokument britskej vlády sa teda nevyslovuje za zásadnú environmentálnu daňovú reformu, „zelené dane“ odvíjajúce sa od znečistenia majú len podpornú úlohu. Švédske predsedníctvo však tvrdí, že bez zavedenia emisných daní nebude EÚ ETS (európsky systém obchodovania s emisiami) stačiť na také zníženie emisií, aby EÚ splnila svoje záväzky.

Tento názor zastáva aj popredný environmentálny expert, David Gee z Európskej environmentálnej agentúry. Na nedávnej konferencii v Londýne povedal, že kríza klimatických zmien, lepšie výskumné poznatky a klesajúca popularita trhovej ideológie vytvárajú výbornú príležitosť na zavedenie environmentálnej daňovej reformy.