Regulácia cigariet vyvolala rozruch

Zdroj: Flickr

Európska komisia koncom septembra spustila verejnú konzultáciu k možnej revízii smernice o tabakových výrobkoch. Zainteresované strany vyzvala, aby sa vyjadrili k navrhnutým opatreniam zameraných na zvýšenie informovanosti o nebezpečenstve používania tabakových výrobkov, zvýšenie motivácie prestať fajčiť a odradenie ľudí od toho, aby vôbec začali fajčiť.

Exekutíva nastolila problémy v šiestich oblastiach: rozsah smernice, regulácia bezdymových tabakových výrobkov, informácie pre spotrebiteľov, reportovanie a registrácia ingrediencií, regulácia ingrediencií a dostupnosť tabakových produktov.

Navrhla napríklad väčšie obrazové zdravotné výstrahy na oboch stranách obalov cigariet, nevýrazné (čierno-biele) balenie cigariet a reguláciu škodlivých, návykových a atraktívnych látok v tabakových výrobkoch.

Komisia upozorňuje najmä na to, že právne predpisy sa v jednotlivých štátoch odlišujú a často nedostatočne riešia problémy spojené so zdravím a bezpečnosťou určitých tabakových a nikotínových výrobkov. Ide najmä napríklad o elektronické cigarety.

Rozdiely sa týkajú aj právnych predpisov o  potenciálne škodlivých, návykových alebo atraktívnych látkach vrátane príchutí. „Informácie o prísadách v tabaku sú v súčasnosti zložité na porozumenie, porovnanie a analýzu. Dôvodom sú rôzne formáty a mechanizmy podávania správ v členských štátoch,“ vysvetlila exekutíva.

Konzultácia vyvolala veľký záujem. Podľa zdroja, ktorý si neželá byť menovaný, bolo predložených okolo 50 tisíc príspevkov. Doterajší rekord bol 11 tisíc. Okrem toho uzávierka mala byť pôvodne 19. novembra 2010, no nakoniec bolo pripomienky k predloženým problémom možné predkladať do minulého piatku (17. decembra). Ako zdroj ďalej uviedol, negatívne boli vnímané najmä čierno-biele balenie cigariet, zákaz niektorých zložiek a zákaz vystavovania tabakových výrobkov v regáloch predajných miest.

Slovenský postoj vypracovala dočasná pracovná skupina, špeciálne vytvorená na revíziu smernice. Jej členov tvoria zástupcovia rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva a colnej správy a zároveň predstavitelia zainteresovaných podnikateľských združení.

Väčší rozsah smernice, no bez bránenia inováciám

Čoraz populárnejšie sa stávajú nápoje či cukríky s obsahom nikotínu. Vzťahuje sa na ne legislatíva regulujúca potraviny.  Okrem toho smernica sa netýka cigaretových výrobkov obsahujúcej byliny miesto tabaku a podľa exekutívy však majú rovnako negatívne vplyvy ako normálne cigarety. Dočasná pracovná skupina uvítala návrh na rozšírenie rozsahu smernice.

V rámci tohto bodu Komisia zároveň ako jednu z možností uviedla „zákaz nových orálnych tabakov“. „Toto opatrenie je namierené proti inovácii a bez vedeckých podkladov zakazuje ešte nevyvinuté formy tabakových výrobkov,“ uviedol vedúci skupiny Ivan Bielik zo Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Podľa Bielika by teda smernica mala byť rozšírená na základe vedeckého preskúmania ďalších tabakových a netabakových produktov, napríklad elektronických cigariet. „Regulátor by tieto výrobky mal najprv skúmať, skôr ako ich zakáže ako také,“ dodal.

Bezdymové tabakové výrobky

Komisia v konzultácii poukázala aj na fakt, že kým napríklad žuvací tabak je voľne dostupný v mnohých krajinách, snus (druh žuvacieho tabaku) je povolený jedine vo Švédsku. Pripomenula, že všetky tabakové produkty sú návykové a môžu spôsobiť rakovinu. Navrhla tri možnosti – žiadnu zmenu, povolenie všetkých druhov bezdymových výrobkov v EÚ alebo opačne okrem snusu zakázať aj ostatné druhy bezdymových výrobkov.

Dočasná pracovná skupina tvrdí, že zákaz snusu nemá vedecké opodstatnenie. „Neexistujú ani dôkazy, že sú nedymiace, respektíve bezdymové tabakové výrobky škodlivejšie ako ostatné formy tabakových výrobkov. Naopak, pripúšťa sa možnosť, že konzumácia nedymiacich tabakových výrobkov by mohla pomôcť fajčiarom prestať fajčiť a používanie snusu by mohlo znížiť riziko niektorých chorôb spojených s fajčením. Ak sa takáto možnosť čo i len pripúšťa, nemal by byť predaj snusu zakázaný,“ vysvetlil Bielik. Skupina presadzuje zrušenie zákazu, pričom na škodlivé účinky snusu by sa malo upozorňovať prostredníctvom zdravotných varovaní.

Experti: Návrhy Komisie by mohli viesť k nárastu nelegálneho obchodovania

Komisia v konzultácii navrhla opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti spotrebiteľa. Obrazové výstrahy v súčasnosti používajú len v Belgicku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a v Lotyšsku. Podľa Komisie takto spotrebitelia v jednotlivých členských štátoch majú odlišnú úroveň informácií o nebezpečenstvách fajčenia. Východisko vidí v povinnom uvádzaní a zväčšení obrazových výstrah. Argumentuje tým, že čím väčšie sú výstrahy, tým sú efektívnejšie.

Pracovná skupina poukázala na to, že väčšie výstrahy by mohli kolidovať s ochrannými známkami. „Zákon vraví, že kontrolná známka s rozmermi 20x44mm má byť umiestnená na balenie tak, aby sa po otvorení balenia pretrhla, teda poškodila. Týmto sa môžu oba záujmy, na jednej strane fiškálny (kontrolná známka) a na druhej strane zdravotný (zdravotné varovania) prekrývať, čo by mohlo spôsobovať problémy v praxi,“ vysvetlil Bielik.

Exekutíva zmeny navrhla aj v prípade obalov cigariet. Farebnosť, ilustrácie vyvolávajúce pocit luxusu či slobody podľa nej vedú k odvedeniu pozornosti od zdravotných výstrah. Výsledky prieskumu Eurobaromoter z mája 2010 ukázali, že svetlé farby v spotrebiteľoch vyvolávajú pocit, že sú menej škodlivé. Obaly by podľa nej mohli byť nevýrazné, respektíve čierno-biele (generické balenia).

Ani tento návrh pracovná skupina nepodporila z obavy, že by jednak mohlo dôjsť k porušeniu práv duševného vlastníctva, ale najmä preto, že takto by sa značne uľahčilo falšovanie a pašovanie cigariet.

„Následný nárast nelegálneho obchodu by spôsobil úniky na daniach a cle, ako aj podkopal záujmy v oblasti verejného zdravia, keďže štát nemá kontrolu nad kvalitou a obsahom nelegálne dovážaných a vyrábaných cigariet,“ pokračoval Bielik.

Koniec „americkej zmesi“?

Ďalšou oblasťou, kde panuje výrazná nejednota sú škodlivé, návykové či atraktívne zložky, ktoré cigarety obsahujú. Niektoré štáty majú zoznam povolených látok, iné zakázaných a existuje aj tretia skupina, ktorá má obidva. To podľa Komisie vedie k tomu, že kým v jednom štáte je ingrediencia povolená, v druhej zakázaná. Osobitnú pozornosť venuje tzv. atraktívnym zložkám, či už vanilke alebo škorici, ktoré majú pritiahnuť najmä mladých. Exekutíva teda navrhuje vytvorenie spoločných európskych zoznamov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.

Pracovná skupina je za zakázanie príchutí, no výnimku by mali podľa nej dostať látky na technologické spracovanie tabaku. Pretože kým zmes viržínskeho typu rozšírená najmä vo Veľkej Británii ich neobsahuje, americká zmes, ktorá dominuje na Slovensku áno.

„Zákaz americkej tabakovej zmesi by spôsobil rozvrat slovenského trhu s cigaretami, ktorý takmer výlučne predstavujú cigarety plnené americkou tabakovou zmesou. Okrem vplyvu na štátny rozpočet by tak vznikla ďalšia príležitosť pre organizovaný zločin, a teda nelegálny predaj cigariet s americkou zmesou,“ upozornil Bielik.

Z cigariet podpultový tovar?

Komisiu znepokojuje aj nejednotná regulácia predaja tabakových produktov cez internet – zo zdravotného, vekového aj daňového hľadiska, rôzny prístup k predaju cez automaty a vystavovaniu tabakových výrobkov v regáloch obchodov.

Vo väčšine štátov, vrátane Slovenska, je predaj cez automaty zakázaný. Vystavovanie tabakových výrobkov bude napríklad vo veľkých britských obchodoch nemožné od októbra 2011, vo fínskych od začiatku roka 2012. Podobné opatrenie avizovali aj Íri.

Podľa pracovnej skupiny by regulácia predaja tabakových výrobkov cez internet mala byť v kompetencii členských štátov. Pokiaľ ide o zákaz ich vystavovania na predajných miestach, vyžadovalo by si zmenu vzhľadu a vybavenia predajní, podľa odhadov by trvalo zvýšilo náklady na prevádzku o 5 tisíc eur ročne.

„Z cigariet by sa stal podpultový tovar, a tak by bolo pre spotrebiteľa menej neprijateľné nakúpiť ich od nelegálneho predajcu na ulici či trhovisku. Opatrenie by tak namiesto sporných a nepotvrdených zlepšení v oblasti verejného zdravia zasa len napomohlo nelegálnemu obchodovaniu,“ uzavrel Bielik.

Nová legislatíva možno začiatkom roku 2012

Komisia teraz odpovede preskúma a zváži, či je potrebné revíziu smernice vykonať. Ak áno, legislatívny návrh by mala predstaviť začiatkom roku 2012.