Regulácia hedžových fondov na mŕtvom bode

Zdroj: Flickr

Súčasťou agendy rokovaní ministrov financií členských štátov EÚ mala byť okrem pomoci Grécku aj smernica o regulácii hedžových fondov a fondov private equity. Očakávaný kompromis znemožnila Veľká Británia.

Ako pre EurActiv uviedol nemenovaný diplomat, zástupcovia španielskeho predsedníctva vošli do miestnosti a oznámili, že hlasovanie o navrhovanej smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov sťahujú z agendy, pretože existujú náznaky, že nie je možné dosiahnuť dohodu.

Iný zdroj tvrdí, že cieľom španielskeho predsedníctva je legislatívu dotiahnuť do konca júna, ešte pred začiatkom belgického predsedníctva 1. júla 2010.

Briti verzus Francúzi

Návrh smernice naráža na viacero prekážok. Jednou z nich je aj dlhodobý spor Francúzska a Veľkej Británie o tom, aké podmienky by stanovili fondom z krajín mimo EÚ, keď by chceli vstúpiť na trh. Podľa nemenovaného diplomata je problémom jednoducho povedané to, že Veľká Británia chce pre hedžové fondy jednotný „pas“ do EÚ a Francúzsko je proti.

Spomínaný „pas“ by hral dôležitú úlohu najmä v situáciách, keď by americký hedžový fond získal autorizáciu v Británii. Pokiaľ by fungoval, tak by takýto fond získal automatický prístup aj na zvyšok trhu Únie. V súčasnosti jednotlivé fondy musia získa povolenie od každého štátu, kde chcú pôsobiť.

Ďalším sporným bodom sú bonusy manažérov hedžových fondov. Diplomat upozornil, že podľa kompromisného znenia smernice, o ktorom sa malo včera hlasovať, by odmeny regulovali menej prísne v porovnaní s inými bankármi.

Nejednota medzi krajinami panuje aj pre daňové raje. Niektoré členské štáty vyžadujú štvorročné prechodné obdobie na ošetrenie vkladov uložených v tretích zemiach (väčšinou daňových rajoch). Francúzsko spolu s Nemeckom však chcú prísnejšie regulovanie v tejto oblasti. Briti zas tvrdia, že túto problematiku príliš nafukujú. Podľa Spojeného kráľovstva manažéri obvykle pracujú  Londýna a nie napríklad z Kajmanských ostrovov.

Briti smernicu odmietajú najmä z obavy, že by poškodila ich finančnému centru City priškrtením ziskov hedžových fondov. Diplomati však tvrdia, že navrhovaná smernica by v žiadnom prípade neovplyvnila britský finančný sektor. Odmietajú aj obavy Spojených štátov amerických, že by poškodila americké spoločnosti obchodujúce s európskymi investormi.