Rezort financií nezmenšil kolky, smernica o odpade ho zdvojnásobí

Vo väčších baleniach cigariet tvorí väčšinu priestoru vzduch. [SZZV]

Nové varovania o plastoch sa už na cigaretové obaly nezmestili, výrobcovia tak na trh posielajú dvakrát väčšie škatuľky. Zabrániť sa tomu dalo zmenšením kolkov, to však ministerstvo financií doteraz neprisľúbilo. Takéto cigarety teda bude musieť prepravovať aj dvakrát viac kamiónov.

Ilustrácia mŕtvej korytnačky na cigaretách mala ľudí upozorniť na následky nesprávneho odhodenia ohorkov. Iba 13 percent fajčiarov totiž vie, že cigaretové filtre sú vyrobené z plastu a každý štvrtý fajčiar zahodenie ohorku na zem považuje za normálne. Takýto odpad sa potom môže dostať do vôd a ohroziť morské živočíchy.

Po prebratí novej smernice, ktorá tieto obrázky zaviedla, si však fajčiari mohli všimnúť, že obaly niektorých produktov sa zväčšili na dvojnásobok. Nové upozornenia sa totiž už nezmestili vedľa povinných varovaní o škodlivosti fajčenia a daňových kolkov. Problém sa týka viac ako troch štvrtín všetkých tabakových produktov na slovenskom trhu.

„Pokiaľ sa situáciu nepodarí vyriešiť, na dovoz z fabrík z Rumunska, Česka, Poľska alebo Francúzska bude potrebných dvakrát viac kamiónov. Každý nákladiak navyše pritom len v prípade 500-kilometrovej cesty bude znamenať o 150 – 200 litrov viac spotrebovanej nafty a o 400 – 500 kilogramov viac emisií CO2,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výroby, ktoré reprezentuje aj výrobcov cigariet.

Veľkosť varovaní diktujú európske smernice, rezorty zdravotníctva ani životného prostredia ich teda zmenšiť nemôžu. Situáciu by mohlo vyriešiť zmenšenie kolkov, k čomu pristupujú aj viaceré členské krajiny EÚ. Ministerstvo financií ale už mesiace nedokáže zaujať jednoznačné stanovisko a odvoláva sa na smernicu o tabakových výrobkoch, ktorá ale veľkosť kolkov neprikazuje.

Varovania o plastoch sa na cigarety nezmestia, Slovensko bude so smernicou meškať

Od 3. júla má byť na všetkých cigaretách v Únii napísané, že obsahujú plasty. Slovenskí výrobcovia už pol roka hovoria, že to bez zmenšenia kolkov nepôjde. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ pretláča zákon, ktorý problém odloží na budúci rok.

Menšie kolky má sedem členských krajín

Dnes majú slovenské kolky na cigaretách rozmer 20 x 44mm, určuje to vyhláška ministerstva financií. Na zmenu by teda nebolo potrebné meniť ani zákon, celý proces je v réžií rezortu.

Ministerstvo financií na otázku, aké sú jeho argumenty proti zmenšeniu kolkov iba deklarovalo, že kontrolná známka má povahu ceniny a vychádza z európskej legislatívy.

Smernica o tabakových výrobkoch pritom štátom ani neprikazuje dávať na cigarety kolky, ak dokážu zabezpečiť všetky ich funkcie iným spôsobom. Rakúsko, Švédsko alebo Cyprus napríklad kolky na tabakových výrobkoch nemajú vôbec.

Veľkosť, ktorá by podľa výrobcov tabakových výrobkov vyriešila problémy s novou odpadovou smernicou, je už v niektorých krajinách EÚ bežná. Podľa medzinárodného kolkového združenia (ITSA), ktoré združuje výrobcov týchto daňových nálepiek, je tabakový kolok o veľkosti 16 x 32 mm používaný v aspoň siedmych členských štátoch.

„V mnohých krajinách sú dnes štandardom a je možné, že vzhľadom na nové regulácie sa stanú normou,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko generálna tajomníčka organizácie Nicola Sudan. Dodáva, že Francúzsko napríklad pri niektorých škatuľkách používa ešte menší rozmer, 12 x 32 mm.

Ohorky z cigariet sú tiež plastový odpad. Zmena správania fajčiarov je kľúčová

Rozšírená zodpovednosť za plastový odpad sa bude týkať aj tabakových firiem. Ich najväčším problémom sú filtre z cigariet.

Zmena by trvala rok

Ministerstvo financií ďalej hovorí, že „nemenej významnou funkciou kontrolnej známky“ je aj jej postavenie ako bezpečnostného prvku v systéme vysledovateľnosti tabakových výrobkov.

Kolky naozaj obsahujú rôzne prvky, ktoré majú brániť pašovaniu a umožňovať úradníkom vystopovať, v ktorom momente bol výrobok presunutý na čierny trh.

„Je samozrejmé, že čím menší je kolok, tým ťažšie sa naň zmestia všetky bezpečnostné a sledovacie náležitosti,“ hovorí Sudan. Aj výrobcovia uznávajú, že zmena veľkosti kolku nebude rýchly proces. Vzhľadom na stav v iných členských krajinách by ale nemal byť ani nemožný.

„Zavedenie nových kolkov a príprava nových obalov by si vyžadovalo viac ako rok príprav,“ hovorí Tuchscher s tým, že rokovania s ministerstvom financií stále prebiehajú, ale výrobcovia nemajú žiadne garancie.

„Aj preto už teraz možno vidieť na trhu cigarety, ktorých výrobca v snahe vyjsť v ústrety všetkým reguláciám volí zväčšovanie škatuliek a ,balenie vzduchu‘ v takmer polovici škatuľky,“ hovorí Tuchscher.