Riešenie dlhovej krízy stále len v hrubých rysoch

Zdroj: Rada

Hoci ministri financií aj včera intenzívne rokovali o spoločnom riešení dlhovej krízy či pakte konkurencieschopnosti, stále nedospeli k dohode. Nevedia sa zhodnúť napríklad aj na tom, kam by mali smerovať prostriedky vyzbierané z hospodárskych sankcií. Jednou možnosťou je vložiť ich do eurovalu, druhou redistribuovať ich medzi členské štáty.

Slovensko navrhuje, aby prostriedky vložené do záchranného mechanizmu, znížili ročný príspevok krajín do úniového rozpočtu. Podľa informácií EurActiv-u by tri členské štáty uprednostnili, aby peniaze šli späť do ich pokladníc. Presadzuje to napríklad Estónsko.

Európske vlády uvažujú aj o tom, ako zlepšiť zbieranie štatistík. Chcú tak zabrániť, aby sa opakovalo falšovanie údajov o stave hospodárstva, ktoré odhalili v prípade Grécka.

Španielska ministerka hospodárstva Elena Salgadová sa komisára pre menové záležitosti Olliho Rehna opýtala, či by dokázal žiť s tým, že by od štátov ako Katalánsko dostával dáta každé tri mesiace, miesto každého mesiaca.

Podľa Salgadovej Španielsko nedokáže hlásiť stav štátnych výdavkov na mesačnej báze. Rehn však neustúpil a trval na tom, aby sa Španielsko na nové podmienky adaptovalo najneskôr do roku 2013.

Na obzore britská výnimka

Británia, ktorá nie je súčasťou eurozóny, opäť vystúpila s požiadavkou o garanciu fiškálnej suverenity, teraz v prípade návrhu na harmonizáciu tvorby národných rozpočtov. Nové pravidlá by sa týkali systémov štátneho účtovníctva, štatistík, tvorby prognóz a podobne. Spojené kráľovstvo v súčasnosti s Ollim Rehnom vyjednáva o výnimke z navrhovanej smernice o rozpočtových rámcoch.

Hovorilo sa aj o francúzsko-nemeckom návrhu na pakt konkurencieschopnosti. Švédsky minister financií Anders Borg zopakoval svoje predchádzajúce stanovisko a trvá na tom, že ide o zásah do záležitostí národnej suverenity.

Lídri krajín eurozóny, ktorí patria do Európskej ľudovej strany (ide o 14 štátov, vrátane Slovenska) sa stretnú na špeciálnom summite 4. marca vo Fínsku, kde budú hľadať spoločné stanovisko, ktoré budú presadzovať na kľúčovom stretnutí ministrov financií eurozóny 11. marca v Bruseli.

Francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová vyzvala členov eurozóny, aby prestali kritizovať francúzsko-nemecký pakt zameraný na podporu konkurencieschopnosti 17-členného bloku a miesto toho doň prispeli.

„Nejde o diktát,“ zdôraznila v rozhovore pre Wall Street Journal. „Konkurencieschopnosť je boj, v ktorom sú vítané všetky nápady. Nech každý predloží svoj návrh,“ vysvetlila. Šéf Euroskupiny a zároveň luxemburský premiér Jean-Claude Juncker uviedol, že uprednostňuje kolektívny a nie francúzsko-nemecký prístup k riešeniu problémov eurozóny.