Rodí sa nová ekologická daň?

Krátka správa:

Väčšina členských štátov EÚ podporuje návrh, aby dane v automobilovom priemysle boli viazané na množstvo produkovaného CO2. Podľa informácií denníka EuropeanVoice by zajtrajšie rokovanie Ecofinu malo schváliť návrh tzv. „flexibilného prístupu.“ To znamená, že členský štát by si mohol vybrať, na ktorú zložku spojenú s CO2 bude daň viazať – množstvo emisií, spotreba paliva… Štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, ktorú časť svojho daňového systému upravia – cestnú daň, spotrebnú daň, daňové sadzby, daňový základ…

Takýto výsledok by zmenil súčasné znenie návrhu smernice. Komisia v ňom predpokladá zrušenie tzv. registračnej dane na autá a jej nahradenie povinnou EÚ daňou z emisií. Portugalské predsedníctvo však predpokladá, že „existuje veľká názorová zhoda proti zrušeniu registračnej dane.“ Prikláňa sa tak k scenáru flexibilného zohľadnenia CO2 emisí v existujúcom daňovom systéme krajiny.

Cestná/spotrebná daň je previazaná na tvorbu CO2 v jedenástich krajinách EÚ. Ak by sa takýto model stal povinný všade, EÚ by ľahšie plnila ciele znížiť emisie CO2 podľa Kjótskeho protokolu.

Na zmenu tlačí najmä Nemecko, kde je boj proti klimatickým zmenám silnou témou kancelárky Angely Merkelovej. EuropeanVoice cituje nemeckého diplomata. Ten tvrdí, že Berlín tvrdo presadzuje zrušenie registračnej dane a vznik novej európskej dane z emisií.

Koncept „nových zelených daní“ je top téma aj pre Paríž. Prezident Nicolas Sarkozy nedávno navrhol, aby EÚ prijala špeciálnu daň na dovoz produktov z krajín, ktoré nerešpektujú Kjótsky protokol. Ide najmä o USA a Austráliu.