Rozdiely v zdanení bezdymových produktov v regióne? Únia pripravuje harmonizáciu

Ilustračný obrázok [Unsplash/SterllWeb]

Námietky voči podstatnému zvýšeniu spotrebnej dane z bezdymových tabakových výrobkov na Slovensku v pripomienkovom konaní vzniesli okrem výrobcu aj potravinári, organizácia pacientov aj Únia miest Slovenska.

Ministerstvo financií koncom uplynulého týždňa (18. septembra) ukončilo vyhodnotenie pripomienkového konania k novele o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá, okrem iného, oproti súčasnosti výrazne zvyšuje zdanenie tzv. bezdymových tabakových výrobkov. V porovnaní so súčasnosťou ide o 100 percentný nárast.

Na ministerstve stále prebiehajú interné rokovania ako aj rokovania s Legislatívnou radou vlády SR.

Novela okrem kalendára zvyšovania spotrebnej dane na cigarety, cigary, cigarky a tabak, zbližuje výrazný rozdiel medzi spotrebným zdanením obyčajných cigariet a nových bezdymových tabakových produktov. Na Slovensku ide iba o náplne Heets, ktorý do svojich IQOS vyrába Philip Morris International. Nárast zdanenia má byť podľa novely od budúceho roku najvýraznejší práve u tohto produktu.

Aj po tomto zvýšení sa rozdiel medzi mierou zdanenia klasických cigariet a tzv. zahrievaného tabaku v prospech toho druhého zachováva, hoci bude menej výrazný. To, do akej miery zvýšenie spotrebnej dane, v prípade, že novela prejde v taktom znení parlamentom, prejaví do ceny bezdymových výrobkov, bude závisieť na rozhodnutí výrobcu.

Jedným z argumentov, ktoré v pripomienkach proti zvýšeniu daní na bezdymové produkty zaznievali, bolo, že zaradí Slovensko do skupiny krajín EÚ s najvyššou sadzbou dane na bezdymové tabakové výrobky.

„V porovnaní s Českou republikou bude sadzba vyššia o 47 %, s Maďarskom o 62 %, v porovnaní s Poľskom bude sadzba vyššia o 110 %“, napísal vo svojej pripomienke k novele Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Ministerstvo financií na to reaguje, že daňové prístupy k týmto produktom sa v Únii rôznia, keďže ich zdaňovanie zatiaľ nie je, na rozdiel od cigariet ci tabaku, ktorý horí, na európskej úrovni harmonizované. Rezort upozorňuje, že začiatkom roku 2021 treba čakať návrh Európskej komisie, ktorým sa bude harmonizovať aj zdanenie bezdymových tabakových výrobkov. Slovensko tento krok na úrovni Rady EÚ podporilo. 

Ministerstvo sa do istej miery stotožnilo s výhradou o „skokovom zvyšovaní“ a preto navrhuje „postupné zvyšovanie sadzby spotrebnej dane na ročnej báze pre špecifickú časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálnu sadzbu dane na cigarety a sadzbu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, a to k 1. februáru 2021, 1. februáru 2022 a 1. februáru 2023.“

Spotrebné dane na tabak sa zvýšia, najviac pre bezdymové tabakové výrobky

Ministerstvo financií predložilo na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Okrem iného výrazne zvyšuje sadzbu na bezdymové tabakové výrobky.  

Zvyšovanie sadzieb sa tak rozloží o jeden stupeň a nenastane len k februáru 2021 a 2023, ako bol pôvodný zámer, ale čiastočne aj k 1. februáru 2022.

Správanie spotrebiteľov

V pripomienkach sa opakovane objavil argument o vplyve zdraženia na správanie spotrebiteľov. Únia miest Slovenska sa napríklad obáva, že „..u časti fajčiarov bude znamenať návrat ku klasickým cigaretám“.

„Uvedené bude mať nevyhnutne za následok zhoršenie kvality života obyvateľov miest a obcí a zníženie úrovne ich zdravotných životných podmienok,“ píše ÚMS.

Výrobca Heets v pripomienke uvádza, že k júlu 2020 používalo ich bezdymový tabakový výrobok IQOS 180 tisíc dospelých fajčiarov, pričom približne 130 tisíc z nich prestalo fajčiť klasické cigarety úplne, čo je viac ako 10 percent populácie dospelých fajčiarov.

Tento argument stojí na tvrdení výrobcu a niektorých zahraničných regulátorov, že bezdymové tabakové výrobky sú – v porovnaní s klasickými horiacimi cigaretami – pre užívateľov menej škodlivé. Rozdiel má vyplývať práve z absencie horenia a škodlivým vznikajúcich pri horení.

Toto tvrdí, aj Potravinová komora Slovenska, ktorá pripomína, že americká agentúra FDA  (Úrad na kontrolu potravín a liečiv) označila náplne bezdymových výrobkov za produkt z nižším množstvom škodlivín, alebo presnejšie za „výrobok s modifikovaným rizikom“.

Podobne argumentuje aj Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá tvrdí, že je úlohou štátu, aby produkty – klasické cigarety a bezdymové tabakové produkty – regulačne odlišoval.

Philip Morris tiež upozorňuje na riziko „skokového nárastu a nekontrolovateľného presunu spotreby k návykovým nikotínovým výrobkom, ktoré v súčasnosti nie sú zaťažené spotrebou daňou“.

Ministerstvo financií v tejto súvislosti pripomína, že iné výrobky, ktoré umožňujú inhaláciu nikotínu, napríklad elektronické cigarety, nespadajú do definície tabakových výrobkov a teda nie sú predmetom daňovej úpravy, ktorá sa odvíja od obsahu tabaku vo výrobku. Upozorňuje, že ich regulácia je v gescii ministerstvo zdravotníctva.

„Na úrovni Európskej únie sa ohľadom regulácie týchto výrobkov vedie dlhodobo diskusia na pôde Európskej komisie, nakoľko problematika harmonizácie zdanenia je o to náročnejšia, že nie všetky takéto výrobky obsahujú nikotín, a preto je pre ne problematické definovať jednotný základ dane,“ dodáva rezort financií.