Rumunský parlament zrušil spotrebnú daň na alkohol

Dolná komora rumunského parlamentu schválila jednomyseľne zákon predminulý týždeň. Zrušila tak spotrebnú daň na domáci alkohol až do množstva 250 litrov čistého alkoholu na domácnosť. Rumuni tak budú doma bez dane páliť až 500 litrov tradičnej „palinky“ a 750 litrov slabšej „tuice“.

Európska komisia to zatiaľ nijako nekomentovala, keďže Brusel do piatku text legislatívy formálne nedostal. No Prístupová zmluva Rumunska a Bulharska hovorí, že nižšie spotrebné dane (do 50%) môžu byť zavedené len pre množstvá do 50 litrov čistého alkoholu na domácnosť v Rumunsku a 30 litrov v Bulharsku. Nad toto množstvo sa musí uplatňovať rovnaká spotrebná daň, ako na ktorýkoľvek iný alkohol produkovaný v Únii – 550 eur na hektoliter.

Zákon je chápaný ako predvolebný ťah – 30. novembra čakajú Rumunsko parlamentné voľby. S pravdepodobne rovnakou motiváciou schválil parlament zvýšenie platov učiteľov o 50%, čo však vyvolalo vo vláde nesúhlas. „Takého opatrenie privolá bezprecedentný nárast inflácie… a veľký rozpočtový deficit“, cituje rumunského ministra financií a hospodárstva Varujana Vosganiana rumunský EurActiv.