Schulz o TTIP: Nebudú žiadne tajné rokovania

Predseda EP Martin Schulz, Zdroj: The Council of the European Union

Nemecký minister Gabriel vyzval kritikov globalizácie a zároveň aj nemeckú postkomunistickú stranu „Die Linke“, aby zohrali väčšiu úlohu pri rokovaniach o TTIP.

Tí, ktorí odmietajú rokovať s USA, nebudú mať možnosť žiadnym spôsobom ovplyvniť priebeh globalizácie. Občianske spoločnosti, mimovládne organizácie, ako aj národné parlamenty by mali aktívne participovať na dialógu a pomôcť tak pri formovaní tejto dohody, uviedol Gabriel.

Na diskusnom fóre o TTIP v Berlíne sa začiatkom mája zúčastnili aj hlavný vyjednávač USA Michael Froman a eurokomisár pre obchod Karel De Gucht.

Obaja obhajovali TTIP a vyzdvihli možnosti, ktoré môže dohoda ponúknuť spoločnostiam, zamestnávateľom a spotrebiteľom.

Už dnes je viac než 13 miliónov pracovných miest závislých na transatlantickej dohode, zhodli sa Froman aj De Gucht. Práve malé a stredné podniky by mali profitovať zo spoločných štandardov. Z tohto dôvodu je TTIP „jednoducho nevyhnutná“, uviedol Froman. 

Partnerstvo EÚ-USA ako vzor

Gabriel reagoval aj na obavy, ktoré vyvoláva dohoda o voľnom obchode. Rokovania sa nekonajú vo vákuu, ale skôr v „kontexte pravidiel hry globálnej ekonomiky“, povedal.

TTIP poskytuje unikátnou možnosť, aby sa stanovili medzinárodné pravidlá – spolu so Spojenými štátmi – vo všetkých oblastiach obchodu, povedal minister Gabriel. Spojené štáty sú „materskou krajinou kapitalizmu“, preto by toto partnerstvo mohlo byť podľa ministra hospodárstva vzorom pre stanovenie globálnych štandardov.

Rokovania o medzinárodných pravidlách v oblasti obchodu prebiehajú aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), avšak priebeh týchto rokovaní je podľa eurokomisára De Guchta náročný a dlhý. Navyše, prípadne zmeny či zlepšenia si vyžadujú konsenzus 160 členských krajín.

Ak by sa však EÚ a USA dohodli na spoločných pravidlách, lepšie by dokázali podporiť svoje záujmy v rámci WTO. 

„Vytvorením zóny voľného obchodu môžeme nastaviť pravidlá aj s ohľadom na tretie krajiny a celý svet v oblasti práv zamestnancov, ochrany životného prostredia či ochrany práv duševného vlastníctva. Všetky tieto oblasti sú o vytváraní pracovných miest, zlepšovaní konkurencieschopnosti a podpore inovácií,“ prezentoval Froman „obrovský potenciál“ TTIP.

Naivné argumenty?

Kritici TTIP, medzi ktorých patrí aj poslanec Európskeho parlamentu za Zelených Martin Hausling, vnímajú tieto argumenty ako naivné a označujú ich  za „nebezpečné nezmysly“.

Podľa slov europoslanca Hauslinga je zámerom spoločností využiť rokovania o TTIP, aby degradovali dôležité pravidlá v oblasti životného prostredia a spotrebiteľov.

 Je „cynické“ hovoriť o možnostiach, ktoré sa vďaka TTIP naskytnú. Podľa Hauslinga sa nemeckí sociálni demokrati nechali oklamať argumentmi predstaviteľov amerického obchodu, ktorí nemajú záujem na udržaní vysokých štandardov EÚ, ale skôr na ich znížení na americkú úroveň. 

Tajnosti ohľadom TTIP nie sú demokratické

Doteraz sa uskutočnili štyri kolá rokovaní o TTIP. Fakt, že sa rokovania konajú za zavretými dverami, vyvolal veľkú vlnu kritiky. Vášnivú diskusiu o TTIP spustili európski Zelení v marci, keď zverejnili tajný dokument z rokovaní. Aj v tomto kontexte účastníci diskusného fóra zdôraznili potrebu zvýšenia transparentnosť pri rokovaniach.

„V demokratických krajinách by nemali prebiehať tajné rokovania,“ vyhlásil Gabriel. De Gucht je presvedčený, že konečný výsledok rokovaní o TTIP bude „plne demokratický“. Okrem toho základný demokratický princíp „reverzibility rozhodnutí“ stále platí,“ dodal Gabriel.

Aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz považuje plánovanú dohodu o TTIP za „užitočnú“. Ak by sa stal novým predsedom Európskej komisie, bola by to jeho prioritná téma. „TTIP by nemala podkopávať sociálne štandardy, pravidlá ochrany dát ani ochranu životného prostredia,“ vyhlásil Schulz. Jasne deklaroval aj zámer zvýšiť transparentnosť pri rokovaniach o TIIP. „Ktokoľvek, kto chce mať väčšiu dôveryhodnosť, musí zverejniť obsah rokovaní pre verejnosť,“ dodal.

Pozície

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis uviedol: „Slovensko sa zaradilo ku členským krajinám, ktoré presadzujú, aby ešte pred ratifikáciou tejto dohody boli členské štáty informované o celkovom dokumente. Slovensko tiež trvá na tom, že dohoda má mať zmiešaný charakter, čo znamená, že obsahuje aj kompetencie členských krajín a v tom prípade by bola potrebná aj ratifikácia národných parlamentov a nie iba Európskeho parlamentu.“

Podľa slov českého ministra priemyslu a obchodu Jana Mládka by Praha chcela, aby TTIP, o ktorej sa rokuje, nahradila menej výhodnú Dohodu o ochrane investícií medzi ČR a Spojenými štátmi zo začiatku 90. rokov: „TTIP je Prahou vnímaná pozitívne. Mala by totiž poskytnúť väčšie možnosti pre české firmy presadiť sa so svojimi výrobkami za oceánom.“

ČR si zároveň uvedomuje, že TTIP má z hľadiska európskych partnerov viacero otvorených otázok, napríklad v oblasti poľnohospodárstva, čo sa týka aj Českej republiky. Ako jeden zo sporných bodov spomenul, že americká strana nechce prijať označovanie produktov podľa miesta pôvodu.

Mládek zdôraznil, že Česká republika, podobne ako aj ďalší členovia EÚ, chce, aby ratifikácia TTIP bola aj záležitosťou národných parlamentov a nie iba Európskeho parlamentu. „Česká republika má ešte jeden dôležitý problém. Máme s USA Dohodu o ochrane investícií a teraz je otázka, čo sa s ňou stane ak vstúpi do platnosti TTIP,“ upozornil minister. Podľa jeho slov by vláda ČR veľmi chcela, aby prvá dohoda bola zrušená a aby všetky jej prvky prevzala pripravovaná dohoda medzi EÚ a USA.