Šemeta bude presadzovať spoločný základ dane

Pozadie:

Predseda EK José Manuel Barosso koncom novembra navrhol na post európskeho komisára zodpovedného za dane, colnú úniu, audit a boj proti korupcii bývalého litovského ministra financií Algridasa Gediminasa Šemetu.

Ten je už členom súčasného zloženia exekutívy a vedie portfólio rozpočtu a finančného plánovania. Na post nastúpil v septembri 2009 po odchode komisárky Dalie Grybauskaitovej, ktorú v máji ako prvú ženu zvolili za prezidentku tejto v kríze zmietajúcej sa pobaltskej krajiny.

Otázky:

Poslancov zaujímala najmä budúca pozícia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), kontrola spôsobu ako členské štáty míňajú peniaze Únie, postup voči únikom DPH a daňovým rajom. „Snaha zbrániť podvodom, či už na poli výdavkov EÚ alebo daňových a colných povinností, bude vždy v centre mojej pozornosti,“ ubezpečil členov výboru pre kontrolu rozpočtu, výboru hospodárskych a menových záležitostí a tiež výboru pre vnútorný trh.

Ak chceme kvalitne míňať, treba zjednodušiť princíp

Na otázku, ako sa bude snažiť o nápravu častých chýb v čerpaní štrukturálnych fondov Šemeta odvetil, že zjednodušenie by mohlo byť čiastočným riešením. „Chyby vznikajú najmä preto, že pravidlá sú príliš komplikované,“ uviedol, pričom dodal, že plánuje zaviesť určitú mieru akceptovateľných pochybení.

Poslanci však upozornili, že ak chce Komisia dôkladne sledovať spôsob, akým sa míňajú európske peniaze, musí sa zlepšiť aj ročné predkladanie vyhlásení o vierohodnosti. Šemeta reagoval slovami, že pri spolupráci s členskými štátmi musí byť realistom. Pripustil však, že treba zlepšiť kvalitu vyhlásení národných orgánov.

Občanov inštitucionálny status OLAF nezaujíma

Už dlhší čas hovorí o odčlenení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) od Komisie a jeho zmene na agentúru. Poslanci sa nominanta v tomto smere opýtali, či si nemyslí, že EÚ vždy stratí kontrolu, keď vytvorí externú inštitúciu. Šemeta uviedol, že chce nájsť najlepší spôsob ako úrad externalizovať tak, aby sa zachovala jeho efektívnosť a nezávislosť. „Občanom veľmi nezáleží na inštitucionálnom nastavení úradu, ale na jeho aktivitách,“ odvetil.

Daňové raje – tŕň v oku

Šemeta poslancov ubezpečil, že jeho ambíciou je presadiť spoločný konsolidovaný základ dane pre veľké spoločnosti (CCCTB), tak rýchlo ako to len bude možné. CCCTB je určený pre veľké spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých členských štátoch EÚ. Jeho podstatou je zlúčenie hospodárskych výsledkov firmy zo všetkých členských štátov, vypočítaných podľa jednotného európskeho modelu a následné prerozdelenie zisku podľa jednotlivých krajín, kde by sa zdaňoval na základe miestnych sadzieb.

Okrem toho prisľúbil zjednodušenie daňového systému a harmonizáciu pravidiel o daňových výpočtoch. Očakáva, že sa mu tak podarí odstrániť prekážky vo voľnom pohybe tovaru a služieb a vyhnúť sa dvojitému zdaňovaniu.

Citlivou otázkou sú daňové úniky, najmä využívaním daňových rajov či krajín s „výhodnejším“ daňovým nastavením. Skupina krajín G20 sa zaviazala, že proti takémuto vyhýbaniu sa povinností bude postupovať veľmi nekompromisne.

Šemeta stojí pred dvomi úlohami, riešiť únik smerom von, ale aj v rámci EÚ. Svoje iniciatívy v tomto smere bližšie nešpecifikoval, uviedol len, že sa bude snažiť o podpis zmlúv s Lichtenštajnskom, Andorrou a Švajčiarskom, aby sa zabránilo daňovým únikom mimo hraníc EÚ. Na vnútornom trhu, chce vytvoriť podmienky pre spravodlivú daňovú konkurenciu.

Poslanci chceli vedieť aj jeho názor na diskutovanú možnosť zaviesť tzv. Tobinovu daň – z bankových transakcií. Podľa Šemetu v tomto prípade treba najprv vypracovať analýzu dôsledkov takéhoto poplatku, a potom Komisia začne uvažovať nad možným návrhom.

Spotrebnými daňami k pašeráctvu

Šemeta za ďalšiu z priorít označil smernicu o dani z energie. Ďalej chce pracovať na rozvíjaní elektronického colného systému. Neprikláňa sa však k názoru ďalšieho zvyšovania spotrebných daní napríklad z alkoholu. „Pokiaľ ich zvýšime, bude oveľa ťažšie bojovať s pašeráctvom,“ zdôraznil.

Poslanci, najmä z radov socialistov však po jeho vystúpení nešetrili negatívnou kritikou. Podľa nich odpovedal nepresvedčivo a neadekvátne. Podľa pobaltských médií pôsobil priveľmi nervózne.