Šestnásť rozvojových krajín dostalo bezcolný prístup do EÚ

Od januára 2009 do konca roku 2011 bude 16 rozvojových krajín môcť dovážať do EÚ za zvýhodnených podmienok. Rozhodla o tom Európska komisia. Výhody budú zahŕňať okolo 6,400 tarifných línií na základe iniciatívnej dohody o stabilnom rozvoji a dobrej vláde. Znížené tarify zahŕňajú tabak, zeleninu, ovocie, džúsy, ryby a med.

EÚ je vďaka svojmu Všeobecnému systému colných preferencií (GSP) popredným poskytovateľom obchodných preferencií rozvojovým krajinám. Arménsko, Azerbajdžan, Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Salvádor, Gruzínsko, Guatemala, Honduras, Mongolsko, Nikaragua, Paraguaj, Peru, Srí Lanka a Venezuela spadajú do skupiny GSP+. Na to, aby ich tam Komisia zaradila museli splniť viaceré medzinárodné konvencie, ktoré súvisia s environmentálnymi a vládnymi princípmi. Súčasne  museli efektívne implementovať pravidlá OSN a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o ľudských a pracovných právach.

Napriek tomu, že do zoznamu krajín GSP+ zaradili Salvador a Srí Lanku, stále nie je jasné, či sa v skupine udržia natrvalo. Komisia v oboch štátoch vyšetruje sťažnosti na porušovanie OSN  a ILO konvencií. V prípade, že sa ukážu opodstatnené, Komisia je pripravená vyradiť ich zo zvýhodnenej schémy.