Skončila sa vojna o reformu DPH

Pozadie:

Európska rada ministrov financií Ecofin sa po piatich rokoch neúspešných rokovaní dohodla na reforme DPH v EÚ. Daň z pridanej hodnoty je v EÚ regulovaná, pričom minimálna sadzba je 15%. Existujú však výnimky, ktoré sa pravidelne obnovujú. S každou zmenou musia súhlasiť všetky členské štáty.

Otázky:

Najťažší boj zvádzali ministri financií o zmenu zdaňovania elektronického obchodu, internetu, telekomunikácií a televízneho vysielania. Napokon dospeli ku kompromisu – DPH z týchto služieb sa bude vyberať v krajine spotrebiteľa. Doteraz to bola krajina, kde má poskytovateľ služieb sídlo.

Zmena začne platiť až od roku 2015. Vtedy klesne podiel vybranej dane v krajine sídla spoločnosti na 30% a postupne sa bude znižovať až na nulu do roku 2019.

Odloženie účinnosti novej legislatívy o osem rokov je jediné víťazstvo Luxemburgu na Ecofine. Práve veľkovojvodstvo do poslednej chvíle blokovalo dohodu. Obáva sa, že zmena legislatívy ho oberie o 220 miliónov eúr ročne. Taký je jeho výnos z výberu DPH na eletronické služby. Uplatňuje totiž najnižšiu 15% sadzbu a je sídlom najväčších spoločností v sektore – Skype, Apple, iTune. Presun zdaňovania ich služieb do krajiny spotrebiteľa ukončí výhodnosť luxemburského sídla.

Na Rade slávili víťazstvo Česko, Cyprus, Malta, Poľsko a Slovinsko. Výnimky na znížené sadzby DPH pri niektorých službách a tovaroch budú môcť uplatňovať až do roku 2010. Dohoda sa podarila až po prelomení počiatočného odporu Nemecka a Dánska:

  • Česká republika: 5% DPH na bytovú výstavbu
  • Cyprus: 0% DPH na lieky a potraviny, 5% na reštauračné služby
  • Malta: 0% na lieky a potraviny
  • Poľsko: 0% na vybrané knihy, 7% na reštauračné služby a bytovú výstavbu, 3% na potraviny
  • Slovinsko: 8,5% na prípravu jedál, 5% na bytovú výstavbu

Boj o zmeny a výnimky sa nekončí. Európska komisia predloží do polovice roka 2008 návrh nového zoznamu výnimiek na zníženú sadzbu DPH. Očakáva sa, že pribudne “ekologická DPH” na produkty, ktoré sú citlivé k životnému prostrediu. Je to silná téma Veľkej Británie. Slovensko požiadalo, aby sa na zoznam dostalo poskytovanie internetových služieb. Šance tohto návrhu nie sú veľké.

Pozície:

László Kovács, komisár pre dane a clá: “Po piatich rokoch bezúspešných rokovaní sme konečne dosiahli dohodu. Je to dôkaz, že aj za veľmi ťažkých okolností, sme schopní kompromisu, keď je v stávke záujem celého spoločenstva.”

Peter Kažimír, štátny tajomník MF SR: “Budeme silne presadzovať, aby sa do nového zoznamu výnimiek DPH dostal aj internet.” Pripustil však, že to nebude jednoduché. Britský návrh na ekologickú DPH označil za “dobrý nápad,” ktorý by Slovensko mohlo podporiť.