Škótsko zvažuje generické obaly cigariet

Generické balenie cigariet v Austrálii, Zdroj: TASR/AP Photo/Minister for Health and Ageing

Počas piatkového vystúpenia na konferencii o verejnom zdraví minister Michael Matheson potvrdil, že škótska vláda príjme ďalšie kroky v snahe o obmedzenie počtu fajčiarov. Jedným z opatrení má byť zavedenie generických obalov cigariet.

 „Ak chceme vytvoriť generáciu bez tabaku, treba obmedziť používanie metafor a dizajnu, ktoré tabakové firmy využívajú v snahe stiahnuť ďalšiu generáciu k používaniu týchto návykových a smrtiacich produktov,“ uviedol minister.

Generické obaly bez farieb a grafiky s veľkými zdravotnými výstrahami ako prvá krajina zaviedla Austrália. Cigarety v neatraktívnych škatuľkách olivovej farby sa v krajine predávajú od konca minulého roka.

Audítorská firma KPMG však minulý týždeň vydala štúdiu, podľa ktorej zo zavedenia generických obalov v krajine najviac vyťažili pašeráci na úkor štátnej pokladnice. Spotreba nelegálneho tabaku v Austrálii totiž v uplynulom roku stúpla z 11,8 % na 13,3 %. Odhadované daňové straty sú na úrovni miliardy dolárov. Celková spotreba tabaku klesla, čím však sleduje dlhoročný trend.

Škótska vláda bude podľa ministra ďalej sledovať vývoj v Austrálii. Generické obaly cigariet by sa na miestnych pultoch mohli objaviť v priebehu najbližších dvoch rokov.

Na zavedenie generických obalov sa po Austrálii chystá aj Írsko, ktoré týmto krokom chce zvýšiť efektivitu zdravotných výstrah a obmedziť atraktivitu cigariet najmä medzi mladými. O zavedení generických obalov tento rok uvažovala aj Veľká Británia, no začiatkom mája od svojho zámeru upustila.

Podobné opatrenie bolo zvažované aj na úrovni EÚ v rámci revízie smernice o tabakových výrobkoch. Plošné zavedenie generických obalov neprešlo, členské krajiny ich však môžu zaviesť dobrovoľne.

Podľa pôvodného návrhu Komisie mali zdravotné výstrahy pokrývať 75 % plochy prednej a zadnej strany balenia. Viaceré štáty, vrátane Slovenska, však s takýmto postupom nesúhlasili, najmä pre obavy z uľahčenia falšovania cigariet a posilnenia čierneho trhu.

Začiatkom októbra Európsky parlament prijal legislatívny návrh revidovanej tabakovej smernice, podľa ktorého by zdravotné výstrahy mali pokrývať 65 % plochy obalov. V súčasnosti rokujú s členskými štátmi a Európskou komisiou.

Snahou je dosiahnutie dohody do konca roka, respektíve do konca mandátu súčasných europoslancov pred voľbami v máji budúceho roka. V prípade dosiahnutia medziinštitucionálnej dohody by nové pravidlá mali platiť od roku 2015.