Slovenské dane už nepatria medzi najnižšie v EÚ

Ešte pred pár rokmi patrilo Slovensko so svojou rovnou daňou a nízkou sadzbou medzi priekopníkov Európy. Spolu s pobaltskými krajinami bolo častým terčom kritiky starých členských štátov, najmä Nemecka a Švédska, ktoré poukazovali na „nekalú daňovú konkurenciu.“ Objavovali sa dokonca úvahy, že nízke dane v nových členských štátoch by mali byť kompenzované znížením možnosti čerpať eurofondy.

Dnes je jasné, že znižovanie daňového zaťaženia je všeobecný trend v celej EÚ-27. Najväčší pokles v korporátnych daniach zaznamenalo v uplynulých rokoch práve Nemecko (- 8,9 percentuálneho bodu), ale aj Taliansko (- 5,9 p.b.), Česko (- 3,0 p.b.) a Litva (- 3,0 p.b.). Vyplýva to z aktuálnej publikácie Eurostatu „Trendy zdaňovania v Európskej únii.“

Priemerná daň z príjmu korporácií v EÚ-27 v roku 2008 bola 23,6%. Najnižšie dane sú v nových členských štátoch (s výnimkou Írska). Na prvom mieste sú Bulharsko a Cyprus (obe 10%), nasleduje Írsko (12,5%), Lotyšsko a Litva (obe 15%), Rumunsko (16%) a na siedmom mieste Poľsko a Slovensko (obe 19%). Daňové škrty plánujú aj ďalšie krajiny, Česko by sa malo dostať na úroveň Slovenska a Poľska v roku 2010.

Slovenskí podnikatelia sa najčatejšie sťažujú na vysoké odvodové zaťaženie. To je zahrnuté v kategórii celkového zdanenia práce. Slovensko vykazuje podľa Eurostatu hodnotu 30,3%, čo je pod priemerom EÚ (34,8%). Najnižšie celkové daňové zaťaženie práce je na Malte (21,5%), Cypre (24,2%), Írsku (25,1%) a vo Veľkej Británii (25,5%). Najvyššie hodnoty vykazuje Švédsko (44,5%), Taliansko (43%), Belgicko (42,8%) a Francúzsko (42,1%).

Celkové daňové príjmy vyjadrené ako podiel z DPH majú v EÚ klesajúcu tendenciu. V roku 2006 predstavovali 39,9%, čo je pokles o pol percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 1996. Oproti roku 2005 je to však mierny nárast (+ 0,3 p.b.). Z celosvetového hľadiska sú európske dane stále najvyššie – v porovnaní s USA a Japonskom je rozdiel až 12 percentuálnych bodov.

Najnižšie celkové daňové zaťaženie v EÚ-27 je v Rumunsku (28,6%), nasleduje Slovensko, ktoré zároveň zaznamenalo najväčší pokles tohto ukazovateľa za uplynulú dekádu v EÚ (z 39,4% v roku 1996 na 29,3% v roku 2006) a Litva (29,7%). Najvyššie hodnoty sú v Dánsku (49,1%) a vo Švédsku (48,9%).